Dialyse

Dialyseafdeling

Op de afdeling Dialyse kunt u terecht voor nierfunctie vervangende behandeling in de vorm van hemodialyse (kunstnierbehandeling) of een peritoneaal dialyse (buikspoeling). Ook worden patiënten voorbereid voor een niertransplantatie. Hemodialyse behandeling kan plaatsvinden in het ziekenhuis of thuis. Peritoneaal dialyse is een behandeling die door de patiënt zelf thuis wordt uitgevoerd. Zowel hemodialyse als peritoneaal dialyse kunnen ‘nachts of overdag plaatsvinden. Wij gaan uit van de autonomie van de patiënt, waarbij de patiënt (in samenspraak met de arts) zelf de therapiekeus maakt: peritoneaal dialyse, hemodialyse, transplantatie of geen behandeling.

Door dialyseren genezen de nieren niet. De nierfunctie wordt vervangen. Helaas kan dialyse de normale nierfunctie nooit volledig overnemen.

Kwaliteit

Dialyse is een intensieve behandeling, daarom is het belangrijk dat dit in een prettige omgeving gebeurt met deskundige begeleiding. Medisch Spectrum Twente heeft een HKZ-gecertificeerde dialyse-afdeling.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u hiervoor altijd bij de artsen en de verpleegkundigen van de afdeling terecht.

Waar bent u naar op zoek?