Niertransplantatie

Om in aanmerking te komen voor een niertransplantatie zal de patiënt een uitgebreid traject moeten doorlopen. De nefroloog van het Medisch Spectrum Twente zal in eerste instantie samen met de patiënt bespreken of transplantatie zinvol en haalbaar is. Soms kan het immers zijn dat de medische situatie van de patiënt een niertransplantatie niet toelaat. De nefroloog zal de patient vervolgens aanmelden op de transplantatiepoli binnen het Medisch Spectrum Twente. Op deze polikliniek werkt een verpleegkundige die zich heeft gespecialiseerd in transplantatieverpleegkunde. Tijdens deze polibezoeken wordt de nierpatiënt voorgelicht over de verschillende mogelijkheden van niertransplantatie en over de onderzoeken die de patiënt in aanloop naar een eventuele transplantatie moet ondergaan.

Transplantatiecentrum

De niertransplantatie vindt plaats in een academisch ziekenhuis. Vanuit ons dialysecentrum gaan de meeste nierpatiënten naar het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) of naar het Universitair Medisch Centrum Nijmegen (UMCN). Uiteraard is de nierpatiënt vrij in de keuze van het transplantatiecentrum. Nadat de vooronderzoeken zijn afgerond zal de patient verwezen worden naar een van de transplantatiecentra voor een uitgebreide keuring. Uiteindelijk bepaald het transplantatiecentrum of de patient geschikt is voor transplantatie.

De nefrologen en transplantatieverpleegkundigen onderhouden nauwe contacten met het transplantatiecentrum, zodat er een duidelijk beeld is over de voortgang van het transplantatietraject. Als de patient is goedgekeurd komt hij op de wachtlijst voor transplantatie. Bij een levende donatie zal er al een datum voor transplantatie vast gesteld kunnen worden.

Vragen rondom niertransplantatie

Binnen het Medisch Spectrum Twente kunt u met uw vragen rondom niertransplantatie terecht bij onze transplantatieverpleegkundige Bernice Teunissen bereikbaar via transplantatiepoli@mst.nl of via (053) 487 24 60.

Waar bent u naar op zoek?