Droogbed training

Medisch Spectrum Twente helpt bed-plassende kinderen. Er is een speciaal pedagogisch spreekuur voor kinderen die bedplassen. De kinderartsen verwijzen kinderen met dit probleem naar een pedagogisch medewerker die de kinderen stap voor stap helpt om iets aan het bedplassen te doen.

De aanpak van het bedplassen bestaat uit verschillende fasen. Als geen van de thuisbehandelingen fasen helpen, worden kinderen enkele dagen in het ziekenhuis opgenomen om aan een intensief programma mee te doen. Al deze programma’s zijn zwaar en intensief en vragen veel van de kinderen en ouders. Maar ze zijn zeer gemotiveerd omdat het bedplassen nog veel erger is. Vaak heeft de methode succes en worden kinderen beloond. Neem voor meer informatie over het pedagogisch spreekuur contact op met de Kindergeneeskunde, T (053) 487 23 10.

Pedagogisch spreekuur
Op de kinderpoli is een pedagogisch spreekuur voor kinderen en tieners die bedplassen. Het spreekuur is tot stand gekomen in samenwerking met de kinderartsen, psycholoog, pedagogisch medewerkers, kinderverpleegkundigen en teamhoofd van de Kinder en Tienerafdeling.Het pedagogisch spreekuur wordt verzorgd door de pedagogisch medewerkers van ons ziekenhuis. Zij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen die bedplassen en hun ouders/verzorgers.

De verwijzing van de kinderen naar het pedagogisch spreekuur verloopt via de kinderartsen, deze sluiten eerst lichamelijke oorzaken uit. De leeftijdsgrens van de kinderen, die willen deelnemen aan het spreekuur, is vanaf acht jaar tot achttien jaar.

In het spreekuur krijgen kind en ouders/verzorgers uitleg over de methoden die kunnen helpen om het bedplassen te voorkomen. Het doel van deze methodes zijn om kinderen te leren gemakkelijker wakker te worden van de aandrang tot plassen. Dit gaat niet vanzelf, daarvoor moet geoefend worden. Deze oefeningen moeten voor het slapen gaan gedaan worden en wanneer dit goed gaat zullen kinderen eerder wakker worden. Belangrijk is dat het kind zelf de uitdaging aangaat, de ouders hebben de rol van coach die aanmoedigt en zorgt voor rust en regelmaat in het gezin.

Deze methodes worden stapsgewijs aangeboden. Neem voor meer informatie over het pedagogisch spreekuur contact op met de Kindergeneeskunde, T (053) 487 23 10.

Waar bent u naar op zoek?