Klinische genetica

Klinische Genetica is het vak dat zich bezighoudt met erfelijkheidsonderzoek en -voorlichting. De specialist die het vak uitoefent wordt klinisch geneticus of erfelijkheidarts genoemd.
Op het Klinisch Genetisch spreekuur kunnen ouders en kinderen onder andere terecht met vragen zoals:

  • Heb ik aanleg voor een erfelijke aandoening?
  • Heb ik een verhoogd risico om kinderen met een aangeboren en/of erfelijke aandoening te krijgen?
  • Wat is de oorzaak, of diagnose van de problemen bij mijzelf, of bij mijn kind?

Mocht er bij uw kind twijfel zijn over een erfelijke aandoening dan kan de kinderarts uw kind naar de klinisch geneticus verwijzen.  U kunt een afspraak maken bij een van de kinderartsen op telefoonnummer (053) 487 23 10. Om een afspraak te kunnen maken is altijd een verwijzing van de huisarts nodig.

Het spreekuur wordt tweemaal per maand gehouden, op een maandag en op een vrijdag, in het Vrouw Kind Centrum (route H05), Enschede.

Elders op het internet

  • www.erfelijkheid.nl  Een website met objectieve en betrouwbare informatie over erfelijkheid, erfelijke ziekten en zwangerschap in relatie tot erfelijkheid
  • www.bogi.nl  Informatie over erfelijkheid voor kinderen. Op deze site is leuke informatie te vinden voor bijvoorbeeld het houden van een spreekbeurt.
  • www.umcn.nl/genetica  De website van de afdeling Antropogenetica van het UMC St Radboud, waarvan de sectie Klinische Genetica onderdeel uitmaakt.
Waar bent u naar op zoek?