Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO)

Het specialisme KNO houdt zich bezig met de behandeling van aandoeningen aan keel, neus en oren. De KNO-artsen van Medisch Spectrum Twente hebben naast de reguliere activiteiten allemaal hun eigen specialiteit.

KNO arts behandelt patiënt

Samenwerkende specialismen

Meer complexe aandoeningen van het oor en gehoor, duizeligheid, evenwichtsstoornissen en stemproblemen worden ook bij ons behandeld. Afwijkingen in het overige hoofd-halsgebied worden in nauwe samenwerking met overige specialismen in MST behandeld. Ook klachten van de neus- en bijholten, allergie, therapie van gezwellen in het gezicht en in de speekselklieren behoren tot het werkgebied. Patiënten met duizeligheidsklachten kunnen terecht op onze duizeligheidspolikliniek. Onderzoek en behandeling gebeurt hier door de KNO-arts, neuroloog en klinisch neurofysioloog. Neuscorrecties en plastische ingrepen rondom het KNO-gebied zijn ook mogelijk binnen onze polikliniek.

Slaapcentrum

Ons slaapcentrum op locatie Oldenzaal is een samenwerkingsverband van Longgeneeskunde; Keel-, Neus- en Oorziekten en de afdeling Klinische Neurofysiologie. Het slaapcentrum is primair voor patiënten met verdenking op een Obstructief Slaap Apnoe Syndroom (OSAS; snurken met klachten) waarbij in een multidisciplinaire setting zorg verleend wordt en diagnostiek en behandeling naadloos op elkaar afgestemd zijn.

Waar bent u naar op zoek?