Trombosedienst

Indien uw arts u bloedverdunners (antistollingsmedicijnen) heeft voorgeschreven is het in de meeste gevallen nodig uw bloed regelmatig te controleren. De Trombosedienst verzorgt deze controle. Voor controle van de antistollingsbehandeling is het noodzakelijk dat er bloed wordt afgenomen op één van de poli’s bloedafname, afnamelaboratoria of prikposten van Medlon in de regio. Op het laboratorium wordt vervolgens gemeten hoe lang het duurt voordat het bloed gaat stollen. Aan de hand van deze meting bepaalt de Trombosedienst hoeveel tabletten antistollingstabletten u moet slikken en geeft dit weer in doseerkalenders die u thuis ontvangt.

Meer informatie over de Trombosedienst kunt u vinden op de website van Medlon.

Waar bent u naar op zoek?