TIA service

Sinds eind 2007 is er in MST Enschede een TIA-service. Dit is sinds 2012 een 24 uurs TIA-service wat inhoudt dat patiënten binnen 24 uur na aanmelding gezien worden door een neuroloog. Als u klachten heeft (gehad) die kunnen wijzen op een TIA is het belangrijk zo snel mogelijk contact op te nemen met de huisarts. De huisarts beslist of u wordt doorverwezen naar de TIA service. Met behulp van een aantal onderzoeken proberen we te achterhalen wat mogelijk de oorzaak van de TIA is geweest. Dit is belangrijk, om in de toekomst een herhaling van een TIA of het ontstaan van een beroerte te voorkomen. U krijgt dezelfde dag nog de uitslag van alle onderzoeken en er wordt meteen een behandelplan opgesteld.

Wat is een TIA?
Een TIA is een voorbijgaande beroerte die veroorzaakt wordt doordat de bloedvoorziening van de hersenen tijdelijk verstoord is. De meeste klachten, zoals een verlamming of gevoelsstoornis van een arm en/of been, dubbelzien, spraakstoornissen, coördinatiestoornissen en slikproblemen zijn bij een TIA van korte duur en verdwijnen allemaal weer.

Polikliniek Neurologie
Als u wordt doorverwezen moet u zich melden op het afgesproken tijdstip bij de polikliniek Neurologie, Route C21. Als eerste wordt u gezien door de neuroloog. Deze beoordeelt of u in aanmerking komt voor een TIA screening. Komt u hiervoor niet in aanmerking dan informeert de neuroloog u over het verdere verloop. Komt u wel voor de screening in aanmerking, dan wordt u dezelfde dag voor een aantal uren opgenomen op de afdeling Neurologie. Via de afdeling worden enkele onderzoeken bij u uitgevoerd. De physician assistent (PA) of CVA –verpleegkundige begeleidt u tijdens deze dag.

Wat neemt u mee als u opgenomen wordt?
Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis heeft u in ieder geval de volgende zaken nodig:

  • Een geldig legitimatiebewijs
  • Uw inschrijvingsbewijs van de zorgverzekeraar (Eventuele wijzigingen in uw persoonlijke gegevens of zorgverzekeraar moet u laten aanpassen)
  • Verwijsbrief van de huisarts of specialist
  • Medicijnen die u deze dag in moet nemen en een overzicht van alle medicijnen die u gebruikt

Wettelijk gezien mag u twee weken nadat u een TIA gehad heeft geen auto meer besturen. Wij vragen u dan ook hiermee rekening te houden en van tevoren uw vervoer van en naar het ziekenhuis te regelen. Als u het prettig vindt, kan degene die met u mee is u deze dag vergezellen.

Waar bent u naar op zoek?