Informatie voor de huisarts

Sinds eind 2007 is er in het Medisch Spectrum Twente te Enschede een TIA- service. Dit is sinds 2012 een 24 uurs TIA service wat inhoudt dat patiënten binnen 24 uur na aanmelding gezien worden door een neuroloog.

De patiënten die worden verdacht van een voorbijgaande beroerte (TIA), worden door de huisarts (eventueel na contact met de dienstdoende neuroloog) aangemeld voor de TIA- service. Afhankelijk van het tijdstip van aanmelding zal patiënt met spoed gezien worden.

1. Aanmelding: maandag-vrijdag 8.00-12.00 uur:
Patiënt wordt direct gezien op de poli neurologie (Route C21).

2. Aanmelding: zondag-donderdag van 12.00-8.00 uur:
Patiënt wordt ingepland voor de TIA-service van de volgende ochtend (8.45) op de poli neurologie.

3. Aanmelding: vrijdag 12.00-zondag 12.00:
De Patiënt naar de SEH laten komen. Bij een TIA zal opname op de stroke unit volgen.

De patiënt dient zich, afhankelijk van het tijdstip van aanmelding  zo spoedig mogelijk op de poli neurologie “nuchter”te melden. Vervolgens wordt de patiënt gezien door een gespecialiseerd verpleegkundige/physician assistant. Deze inventariseert de klachten en doet lichamelijk onderzoek. Na supervisie van een neuroloog wordt besloten of de patiënt aanvullende onderzoeken moet ondergaan zoals: bloedonderzoek, CT scan hersenen, X-thorax, ECG en een echo duplex van de carotiden (halsvaten).

De patiënt zal na het onderzoek een ontbijt krijgen. Na de middag heeft de patiënt een eindgesprek met de neuroloog en de gespecialiseerd verpleegkundige/physician assistant. Hier krijgt de patiënt alle uitslagen van de onderzoeken te horen, de diagnose en de eventuele behandeling. De huisarts wordt d.m.v. een brief op de hoogte gesteld over de bevindingen van de TIA service.

Wat moet de huisarts doen i.v.m. aanmelding voor de TIA-service?
-Aanmelden via 053-4872850 (maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren); bij twijfel over diagnose TIA s.v.p. contact met de dienstdoende neuroloog opnemen
-Verwijsbrief meegeven aan patiënt
-Een up-to-date medicijnoverzicht meegeven aan de patiënt
N.B. Na het doormaken van een TIA geldt een autorijverbod van twee weken; adviseer de patiënt niet zelf met de auto naar het ziekenhuis te rijden.

Voor meer informatie over de TIA service kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de poli neurologie, tel: 053-4872850

Waar bent u naar op zoek?