Maandag 12 november vond de uitreiking van de Santeon Verpleegkunde Prijs plaats tijdens het Santeon verpleegkundig congres. Caroline Bandel, verpleegkundig specialist in MST, was één van de genomineerden met haar project Treatment options for older women diagnosed with breastcancer.

De Santeon Verpleegkunde Prijs werd voor de vijfde keer uitgereikt. Doel is om verpleegkundig onderzoek en leiderschap te stimuleren; Santeon investeert in de kwaliteit en professionaliteit van de verpleegkundigen. De genomineerden uit de Santeon ziekenhuizen presenteerden hun projecten voor een jury, bestaande uit een zevental deskundigen uit de Santeon ziekenhuizen met als juryvoorzitter Dr. Hester Vermeulen hoogleraar Verplegingswetenschap.

Onderzoek Centrum voor mammacare

Caroline Bandel, die werkzaam is in ons Centrum voor mammacare, presenteerde haar project dat gericht is op behandelmogelijkheden voor oudere vrouwen met borstkanker. Zij won hiermee in het voorjaar al de MST Verpleegkunde Prijs en was daarom ook genomineerd voor deze Santeon prijs. De Verpleegkunde Prijs werd gewonnen door Hanny Overbeek van het Antonius ziekenhuis, die onderzoek heeft verricht naar de bijwerkingen van chemo.

Caroline Bandel met haar projectposter
Caroline bij de poster van haar onderzoek

Verschil operatie en medicatie bij borstkankerpatiënten boven de 75

Uit wetenschappelijke literatuur blijkt dat er steeds vaker gekozen wordt voor medicatie bij vrouwen boven de 75 jaar met borstkanker dan voor een operatie. Over de effecten hiervan op kwaliteit van leven en overleving van de patiënt is echter weinig bekend. In haar studie vergeleek Caroline daarom vrouwen ouder dan 75 met borstkanker. De ene groep onderging een operatie, de andere kreeg een behandeling met medicatie. In de onderzoeksperiode van 5 jaar zat er een duidelijk verschil tussen beide groepen; er overleefden meer vrouwen na een operatie dan vrouwen die met medicatie behandeld waren.

Invoeren van screeningsinstrument

De behandeling van borstkankerpatiënten wordt besproken in een multidisciplinair overleg. Op dit moment wordt er tijdens het eerste bezoek van een oudere patiënt geen gebruik gemaakt van een eenduidig screeningsinstrument, dat helpt bij het leveren van zorg op maat. De invoering van zo’n instrument op de poliklinieken is inmiddels een van de speerpunten van de werkgroep Kwetsbare ouderen in MST.

Waar bent u naar op zoek?