Gezien de toestroom van COVID patiënten zijn we genoodzaakt de reguliere zorg MST breed af te schalen. Bovendien willen we binnen het MST het aantal bewegingen zoveel mogelijk beperken. Dit heeft uiteraard ook implicaties voor wetenschappelijk onderzoek. Op deze pagina leest u meer hierover.

Aan alle PI’s binnen MST wordt het volgende verzocht:
Evalueer kritisch in hoeverre WMO en niet-WMO studies on hold gezet moeten worden of, eventueel met aangepaste maatregelen, verantwoord voortgezet kunnen worden.

Maak een risicoanalyse om te bepalen of onderzoek door kan gaan in de Corona-periode. Gebruik hiervoor het formulier dat hiervoor opgesteld is. Bespreek met het afdelingshoofd of het voortzetten of starten van de studies verantwoord is en blijf samen evalueren of veranderingen in de huidige situatie vragen om strengere maatregelen (of een versoepeling/herstart). Voeg de risico-inventarisatie toe aan de site file. Als er op een afdeling veel soortgelijke studies lopen, kunnen deze wel samengevoegd worden in de risicoanalyse (bv Hovon studies, EORTC studies, et cetera). Maar voeg dan wel bij elke studie (een kopie van) dit risico document toe. Onder het kopje Overig (onderzoeks)personeel kan aangegeven worden hoe omgegaan wordt met onder andere monitor visites.

Dit advies is in lijn met het advies dat is uitgebracht door de CCMO en de IGJ: https://www.ccmo.nl/over-de-ccmo/informatie-ccmo-naar-aanleiding-van-uitbraak-coronavirus.

Bij vragen naar aanleiding van dit bericht kan contact opgenomen worden met Job van der Palen (J.vanderPalen@mst.nl), coördinator wetenschappelijk onderzoek MST.

Waar bent u naar op zoek?