Veelgestelde vragen over afspraken met zorgverzekeraars

Hier vind je de veelgestelde vragen over zorgverzekeringen 2022.

Neem contact op met uw zorgverzekeraar. Ook geeft MST op deze pagina inzicht in de voortgang van de gesprekken met de zorgverzekeraars. Bij spoedzorg kunt u altijd terecht in MST, ongeacht bij wie u uw zorgpolis 2022 afsluit. Voor nagenoeg alle overige zorg kunt u gewoon in MST terecht kunt, als uw zorgverzekeraar een overeenkomst heeft gesloten.

Ook al is er een overeenkomst afgesloten, dan nog kan in een enkel geval uw verzekeraar een bepaald type onderzoek, behandeling of geneesmiddel voor u hebben ingekocht in een ander ziekenhuis in Nederland. Het betreft dan zeer specialistische zorg die relatief weinig voorkomt. In dat geval wordt u door ons of uw verzekeraar doorverwezen naar één van deze geselecteerde centra.

  • Uw zorgpolis geeft u recht op vergoeding van ziekenhuiszorg die is opgenomen in het basispakket 2022. U kunt er voor kiezen om dit uit te breiden door een aanvullend zorgpakket af te sluiten. Bekijk wat u vergoed krijgt in het basispakket .
  • Voor een aantal onderzoeken en behandelingen geldt een eigen bijdrage. Bekijk meer informatie
  • Verder valt ziekenhuiszorg onder het verplichte Eigen Risico (€ 385 in 2022). Bekijk meer informatie.

Het belangrijkste waar u op moet letten, is of deze nieuwe verzekeraar een contract heeft afgesloten met ons ziekenhuis. Is dit het geval, dan wordt uw zorg bij ons (volledig) vergoed*. Is dit niet het geval, dan moet u mogelijk (een deel van) de kosten van uw behandeling zelf betalen.

Verandering van zorgverzekeraar en/of zorgverzekering kan ook gevolgen hebben voor de vergoeding van uw behandeling in MST. De zorgnota van uw behandeling wordt namelijk naar die zorgverzekeraar gestuurd waar u was verzekerd op het moment waarop de behandeling of behandelonderde(e)l(en) van uw zorgvraag is (zijn) gestart.

Een contract betekent niet altijd dat alle zorg ook daadwerkelijk voor 100% wordt vergoed. Soms zijn bepaalde vormen van zorg uitgesloten, of wordt de zorg niet volledig vergoed. In geval van bijvoorbeeld budgetpolissen kan het betekenen dat u een fors deel van de zorg zelf moet betalen. Raadpleeg daarom voorafgaand aan uw ziekenhuisbezoek altijd uw zorgpolis of de website van uw zorgverzekeraar over de hoogte van uw vergoeding.

*Geldt in elk geval voor de zorg die in het basispakket valt en met inachtneming van het eigen risico en de eigen bijdrage.

Hier  leest u met welke zorgverzekeraars MST een contract voor 2022 heeft afgesloten.

Het ziekenhuis is per 1 januari 2022 niet meer geselecteerd voor verzekerden met een selectieve polis van Zilveren Kruis. De vergoeding van planbare zorg voor verzekerden met een selectieve polis was in 2021 75% van het gemiddeld gecontracteerde tarief.

Dit betreft de labels:

Label Zorgverzekeraar Contract 2022
Zilveren Kruis Basis Budget Zilveren Kruis
Ziezo Selectief Polis Ziezo
Zilveren Kruis Basis Budget (ABN) Zilveren Kruis
Zilveren Kruis Basis Budget (Rabobank) Zilveren Kruis
Principe Polis Budget Principe Polis

Alle patiënten met een selectieve polis die een behandeling zijn gestart in 2021 mogen deze behandeling afmaken in het ziekenhuis. Bepaalde zorg wordt wel volledig vergoedt. Hier vindt u meer informatie over de vergoeding bij selectieve polissen. Wij adviseren u om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar voor meer informatie over vergoedingen vanuit de selectieve polis.

Momenteel is het overstapseizoen bezig. We houden jullie ieder jaar op 1 december, op de hoogte van de onderhandelingen met de zorgverzekeraars. Momenteel zijn die nog in volle gang. We laten het weten zo gauw er iets wijzigt en plaatsen een wekelijkse update op onze website.

We hopen voor de kerst alle onderhandeling afgerond te hebben. Maar het liefst natuurlijk eerder.

De onderhandelingen lopen al een tijdje, maar zijn ingewikkelder geworden door de COVID- financiering.

Wij helpen iedereen die in het ziekenhuis komt. Als je spoedzorg nodig hebt, krijg je die. Daarvoor zijn we een ziekenhuis. Het betreft alle overige zorg: mochten we daar niet uitkomen, dan kan het zijn dat je een deel van de factuur zelf moet betalen

In 2006 is marktwerking in de zorg in Nederland ingevoerd. Daarmee wordt onder andere bedoeld dat zorgverzekeraars, de instellingen waar je een verzekering afsluit, met elkaar moeten concurreren. Ook zorgverleners zoals ziekenhuizen moeten de concurrentie met elkaar aangaan. Patiënten kiezen dan voor het ziekenhuis waar de wachttijd het kortst is, waar artsen het snelst achterhalen wat er met je aan de hand is en waar de minste fouten worden gemaakt tijdens operaties. Verzekeraars en zorgverleners onderhandelen jaarlijks over de vergoedingen van de zorg.
Waar bent u naar op zoek?