Tips en vragen

Tips en vragen

Vragen over MijnMST
Heb je vragen over MijnMST? Bekijk dan eerst de tips en meest gestelde vragen op deze pagina. Staat jouw vraag hier niet bij? Dan kun je mailen naar mijnmst@mst.nl . Tijdens kantooruren kun je ook bellen naar 053 487 2000.

Hulp bij het inloggen
Wil je graag dat iemand meekijkt tijdens het inloggen? Wij zijn te bereiken via 053 487 2000 of je kunt mailen naar mijnmst@mst.nl .

Vragen over DigiD
Op www.digid.nl vind je veel vragen en antwoorden over inloggen met DigiD. Ook kun je op werkdagen tussen 08.00 en 22.00 uur bellen naar 088 123 65 55.

Algemene tips en vragen

Denk om je veiligheid
MST doet er alles aan om jouw veiligheid te garanderen. Jouw gegevens staan in een beveiligde omgeving waar alleen jij met jouw persoonlijke DigiD kunt inloggen. Je kunt zelf ook veel doen om je gegevens te beschermen:

 • Log uit als je klaar bent op MijnMST.
 • Bewaar je inlognaam en wachtwoord op een veilige plek buiten je computer.
 • Deel je inlognaam en wachtwoord niet met anderen.

Kan ik mijn gegevens wijzigen?
Je kunt je e-mailadres, mobiel telefoonnummer, huisarts, tandarts, apotheek en verzekeraar wijzigen. Klik in het linker menu op ‘mijn gegevens’. Kies dan de knop aan de rechterkant onder e-mail wijzigen’ of de knop mobiel telefoonnummer ‘wijzigen’. Wil je iets anders wijzigen? Dat kan door een e-mail te sturen naar mijnmst@mst.nl. Je kunt ook tijdens een volgend bezoek aan MST bij de receptie hoofdingang je gegevens laten aanpassen.

Klopt er iets niet op mijnMST?
Als je medische situatie is veranderd sinds je laatste bezoek aan MijnMST, wordt dit niet direct aangepast. Dit wordt weer bijgewerkt na een nieuwe opname, nieuw onderzoek of nieuw gesprek met de betreffende specialist bij MST.

 • Kloppen je adresgegevens niet meer? Dit kun je zelf aanpassen. Dat geldt ook voor je e-mailadres, mobiel telefoonnummer, huisarts, tandarts, apotheek en verzekeraar
 • Mis je bepaalde informatie? Dat kan voorkomen. We houden vanaf 3 december 2021 de gegevens bij, maar hebben geen informatie van de periode hiervoor.
 • Klopt de medische informatie niet of begrijp je niet wat er staat? Neem je vragen dan mee naar de eerstvolgende afspraak met jouw behandelend specialist.

Is het patiëntenportaal wel veilig?
Ja, MijnMST is veilig. Het maakt gebruik van een beveiligde verbinding. MST is in bezit van het PKIoverheid-certificaat. We adviseren je om je DigiD code niet aan vreemden te vertellen. Mocht er, om welke reden dan ook, om je DigiD code worden gevraagd, geef deze nooit!

Wie heeft er toegang tot mijn gegevens?
Om goede zorg te kunnen verlenen verwerkt MST medische gegevens en andere persoonsgegevens van patiënten. Medisch specialisten, verpleegkundigen en medewerkers van MST hebben toegang tot jouw gegevens (als dit nodig is voor het uitoefenen van hun functie). Iedereen heeft een geheimhoudingsplicht.

Vanwege de gevoeligheid van de gegevens vinden wij privacy erg belangrijk. Wij verwerken de gegevens in lijn met de bepalingen uit de wet geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In onze privacyverklaring kunt je lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Ook staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten je hebt. Klik hier voor onze folder Privacy en persoonsgegevens (privacyverklaring (PDF).

Kan ik zien welke medewerkers inzage hebben gehad in mijn dossier?
Dat kan! Als je inlogt op MijnMST. zie je in het menu ‘Mijn gegevens > Dossier geopend’ of en door welke medewerkers je medisch dossier  is geraadpleegd. Dit kunnen zorgverleners zijn die je hebt gezien of gesproken tijden het bezoek aan de polikliniek of tijdens een ziekenhuisopname, maar ook zorgverleners die op afstand bij jouw behandeling waren betrokken. Daarnaast zijn er medewerkers van ondersteunende afdelingen die geen zorgverlener zijn, maar wel de gegevens beheren en/of bewerken. Om de privacy van onze medewerkers te waarborgen zie je alleen de functie en afdeling van de medewerker.

Mag elke medewerker van MST zo maar mijn dossier inzien?
Nee. Alleen artsen en medewerkers die bij jouw behandeling betrokken zijn, mogen jouw dossier inzien. Andere medewerkers mogen je dossier alleen bekijken wanneer dit noodzakelijk is voor hun functie en de uitvoering van hun taak. Alle artsen en medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Waarom hebben niet-zorgverleners toegang tot mijn dossier?
Medewerkers van ondersteunende afdelingen van MST beheren en verwerken jouw gegevens zodat de zorgverleners zich zoveel mogelijk kunnen richten op de patiëntenzorg.

Voorbeelden van niet-zorgverleners zijn:

 • een medische secretaresse die jouw afspraken maakt;
 • een planningsmedewerker die jouw opname of operatie plant;
 • een ICT-medewerker die de computersystemen onderhoudt;
 • de apotheek-medewerker die je medicatie beheert;
 • de financiële administrateur die zorgt dat gegevens correct bij je zorgverzekeraar worden aangeleverd.

Kan ik zien welke informatie van mijn dossier is geraadpleegd?
Nee, het overzicht toont alleen de datum waarop en welke medewerkers jouw dossier hebben geraadpleegd. Dit zegt verder niets over welke informatie door de medewerkers is geraadpleegd.

Ik zie een regel met de functie ‘Patiënt’ in het overzicht staan. Wat betekent dit?
Wanneer je zelf inlogt bij MijnMST, wordt dit ook geregistreerd. Dit wordt als een regel met de functie ‘Patiënt (portaal)’ in het overzicht gezet.

Ik zie in het overzicht bij een medewerker een afdeling staan waar ik niet bij in behandeling ben. Hoe kan dit?
Sommige van onze medewerkers werken op meerdere afdelingen. In het patiëntenportaal (MijnMST) kunnen wij maar één afdeling tonen. Het kan dus voorkomen dat een medewerker op het moment van inzage voor een andere afdeling heeft gewerkt dan in het patiëntenportaal wordt getoond. Desondanks kunnen wij ons voorstellen dat deze constatering vragen op roept. In dat geval kun je je vraag per mail stellen aan mijnmst@mst.nl of kun je tijdens kantooruren contact opnemen met 053 487 2000.

Waar bent u naar op zoek?