Tips&Vragen

Tips en vragen

Vragen over MijnMST
Heeft u vragen over MijnMST? Bekijk dan eerst de tips en meest gestelde vragen op deze pagina. Staat uw vraag hier niet bij? Dan kunt u mailen naar mijnmst@mst.nl . Tijdens kantooruren kunt u ook bellen naar 053 487 2000 of ons informatiepunt bezoeken.

Hulp bij het inloggen
Wilt u graag dat iemand meekijkt tijdens het inloggen? Dan kunt u bij ons terecht! In ons hoofdgebouw in Enschede is een infopunt waar u tijdens kantooruren terecht kunt met uw vragen. Daarnaast zijn wij te bereiken via 053 487 2000 of kunt u mailen naar mijnmst@mst.nl .

Vragen over DigiD
Op www.digid.nl vindt u veel vragen en antwoorden over inloggen met DigiD. Daarnaast kunt u op werkdagen tussen 08.00 en 22.00 bellen naar 088 123 65 55.

Algemene vragen:

Gesprek met de dokter voorbereiden
Heeft u binnenkort een belangrijke afspraak met uw medisch specialist? Dan is het handig om eerst op MijnMST te kijken of uw persoonsgegevens en uw dossiergegevens nog steeds kloppen. Wilt u meer tips om uw gesprek voor te bereiden? Kijk dan 3goedevragen.nl!

Denk om uw veiligheid
MST doet er alles aan om uw veiligheid te garanderen. Uw gegevens staan op een beveiligde omgeving waar alleen u met uw persoonlijke DigiD op kunt inloggen. U kunt zelf ook veel doen om uw gegevens te beschermen:

 • Log uit als u klaar bent op MijnMST.
 • Bewaar uw inlognaam en wachtwoord op een veilige plek buiten uw computer.
 • Deel uw inlognaam en wachtwoord niet met anderen.
 • Loop eens binnen bij het Informatiepunt MijnMST

Kan ik mijn gegevens wijzigen?
U kunt uw e-mailadres, mobiel telefoonnummer, huisarts, tandarts, apotheek en verzekeraar wijzigen. Klik in het linkermenu op ‘mijn gegevens’. Kies vervolgens de knop aan de rechterkant onder e-mail wijzigen’ of de knop mobiel telefoonnummer ‘wijzigen’. Wilt u iets anders wijzigen? Dat kan door een e-mail te sturen naar mijnmst@mst.nl. U kunt ook tijdens uw eerstvolgende bezoek aan MST bij de receptie hoofdingang uw gegevens laten aanpassen.

Klopt er iets niet op mijnMST?
Als uw medische situatie is veranderd sinds uw laatste bezoek aan MijnMST, wordt dit niet direct aangepast. Dit wordt weer bijgewerkt na een nieuwe opname, nieuw onderzoek of nieuw gesprek met de betreffende specialist bij MST.

 • Kloppen uw adresgegevens niet meer? Dit kunt u zelf aanpassen. Dat geldt ook voor uw e-mailadres, mobiel telefoonnummer, huisarts, tandarts, apotheek en verzekeraar
 • Mist u bepaalde informatie? Dat kan voorkomen. We houden vanaf 3 december 2021 de gegevens bij, maar hebben geen informatie van de periode hiervoor.
 • Klopt de medische informatie niet of begrijpt u niet wat er staat? Neem uw vragen dan mee naar de eerstvolgende afspraak met uw behandelend specialist.

Is het patiëntenportaal wel veilig?
Ja, MijnMST is veilig. Het maakt gebruik van een beveiligde verbinding. MST is in bezit van het PKIoverheid-certificaat. We adviseren u om uw DigiD code niet aan vreemden te vertellen. Mocht er, om welke reden dan ook, om uw DigiD code worden gevraagd, houd deze ten alle tijden privé.

Wie heeft er toegang tot mijn gegevens?
Om goede zorg te kunnen verlenen verwerkt MST medische gegevens en andere persoonsgegevens van patiënten. Medisch specialisten, verpleegkundigen en medewerkers van MST hebben toegang tot uw gegevens voor zover dit noodzakelijk is voor het uitoefenen van hun functie. Zij hebben allen een geheimhoudingsplicht.

Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens hebben wij privacy hoog in het vaandel staan. Wij verwerken de gegevens in lijn met de bepalingen uit de wet geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In onze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u hebt. Klik hier voor onze folder Privacy en persoonsgegevens (privacyverklaring (PDF).

Kan ik zien welke medewerkers inzage hebben gehad in mijn dossier?
Dat kan! Als u inlogt op MijnMST ziet u in het menu ‘Mijn gegevens > Dossier geopend’ of en door welke medewerkers uw medisch dossier van het MST is geraadpleegd. Dit kunnen zorgverleners zijn die u heeft gezien of gesproken tijden uw bezoek aan de polikliniek of tijdens een ziekenhuisopname, maar ook zorgverleners die op afstand bij uw behandeling waren betrokken. Daarnaast zijn er medewerkers van ondersteunende afdelingen die geen zorgverlener zijn, maar wel uw gegevens beheren en/of bewerken. Om de privacy van onze medewerkers te waarborgen ziet u alleen de functie en afdeling van de medewerker.

Mag elke medewerker van MST zo maar mijn dossier inzien?
Nee. Alleen artsen en medewerkers die bij uw behandeling betrokken zijn, mogen uw dossier inzien. Andere medewerkers mogen uw dossier enkel inzien wanneer dit noodzakelijk is voor hun functie en de uitvoering van hun taak. Alle artsen en medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Waarom hebben niet-zorgverleners toegang tot mijn dossier?
Medewerkers van ondersteunende afdelingen van MST beheren en verwerken uw gegevens zodat de zorgverleners zich zoveel mogelijk kunnen richten op de patiëntenzorg.

Voorbeelden van niet-zorgverleners zijn:

 • een medische secretaresse die uw afspraken maakt;
 • een planningsmedewerker die uw opname of operatie plant;
 • een ICT-medewerker die de computersystemen onderhoudt;
 • de apotheek-medewerker die uw medicatie beheert;
 • de financiële administrateur die zorgt dat gegevens correct bij uw zorgverzekeraar worden aangeleverd.

Kan ik zien welke informatie van mijn dossier is geraadpleegd?
Nee, het overzicht toont alleen de datum waarop en welke medewerkers uw dossier hebben geraadpleegd. Dit zegt verder niets over welke informatie door de medewerkers is geraadpleegd.

Ik zie een regel met de functie ‘Patiënt’ in het overzicht staan. Wat betekent dit?
Wanneer u zelf inlogt bij MijnMST, wordt dit ook geregistreerd als raadpleging van uw dossier. Dit wordt als een regel met de functie ‘Patiënt (portaal)’ in het overzicht gepresenteerd.

Ik zie in het overzicht bij een medewerker een afdeling staan waar ik niet bij in behandeling ben. Hoe kan dit?
Sommige van onze medewerkers werken op meerdere afdelingen. In het patiëntenportaal (MijnMST) kunnen wij echter maar één afdeling tonen. Het kan dus voorkomen dat een medewerker op het moment van inzage voor een andere afdeling heeft gewerkt dan in het patiëntenportaal wordt getoond. Desondanks kunnen wij ons voorstellen dat deze constatering bij u vragen op roept. In dat geval kunt u uw vraag per mail stellen aan mijnmst@mst.nl of kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met 053 487 2000.

 

Waar bent u naar op zoek?