Toestemming

De juiste zorg met de juiste informatie

Uw zorgverleners in MST leggen in uw patiëntendossier verschillende gegevens over u vast. In uw patiëntendossier staan bijvoorbeeld de resultaten van onderzoeken, welke aandoeningen of ziekte u heeft en welke behandeling of welk medicijn u krijgt.

Voor het elektronisch beschikbaar stellen van uw medische gegevens met andere zorgverleners hebben wij uw toestemming nodig. Hoe u toestemming regelt, leest u in deze folder.

Medische gegevens bekijken, alleen met uw toestemming

Als u wordt verwezen naar een andere zorgorganisatie, stuurt uw zorgverlener medische gegevens ten behoeve van de vervolg zorg, bijvoorbeeld voor een behandeling of onderzoek elders. Voor deze verwijzing hoeft u niet expliciet toestemming te geven.

Als een zorgaanbieder patiëntgegevens van u beschikbaar stelt aan een andere zorgaanbieder zonder dat vooraf bekend is wie deze gegevens in gaat zien, moet u daar volgens de wet uitdrukkelijk toestemming voor geven. Het is in uw belang wanneer uw medische gegevens inzichtelijk zijn voor andere zorgverleners. Want met de juiste informatie over u, kunnen zij u de juiste zorg geven, snel, goed en veilig. Ook ’s avonds en in het weekend. Een zorgverlener kan uw medische gegevens alleen bekijken met uw toestemming.

 

Kunnen alle zorgverleners daarna mijn medische gegevens opvragen?

Niet alle zorgverleners mogen uw medische gegevens vervolgens bekijken. Alleen zorgverleners die betrokken zijn bij uw zorg. En alleen als dit nodig is voor uw behandeling. Als u toestemming geeft, kunnen andere zorgverleners toegang tot – een deel van – uw medische gegevens krijgen.

Een andere zorgverlener mag vervolgens alleen gegevens inzien als er sprake is van een behandelrelatie en het inzien van belang is voor de behandeling. Zo’n situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen bij het maken van een MRI-scan. De beelden hiervan zijn gemaakt voor uw huidige behandeling, maar kunnen mogelijk in de toekomst ook weer van belang zijn voor de behandeling door een andere zorgverlener.

Hoe geef ik MST toestemming om mijn medische gegevens te delen?

MST vraagt u toestemming voor het delen van uw medische gegevens via uitwisselingssystemen. Een medewerker van MST kan deze toestemming vragen.

 • U kunt mondeling toestemming geven aan een zorgmedewerker, bijvoorbeeld aan de balie (legitimatie vereist) of in de spreekkamer bij de arts.
 • U kunt het zelf registeren, bijvoorbeeld in het patiëntportaal

Hoe geef ik toestemming voor mijn kind?

 • Heeft u een kind jonger dan 12 jaar? Dan kunt u als ouder of voogd toestemming geven voor uw kind om zijn/haar gegevens elektronisch beschikbaar te stellen.
 • Heeft u een kind van 12 tot en met 15 jaar? Dan kunt u als ouder of voogd sámen met het kind toestemming geven. U kunt samen een toestemmingsformulier invullen, bijvoorbeeld aan de balie in het ziekenhuis (legitimatie vereist).
 • Heeft u een kind van 16 jaar of ouder? Dan kan uw kind zelf toestemming geven.

 

Wat gebeurt er als ik toestemming geef?

MST legt uw toestemming in het systeem vast. Vanaf dat moment kan MST uw medische gegevens elektronisch beschikbaar stellen aan een zorgaanbieder. Een zorgaanbieder is bijvoorbeeld een huisartsenpraktijk of ziekenhuis. Een zorgverlener is een persoon die werkt bij de zorgaanbieder, bijvoorbeeld de huisarts, verpleegkundige of specialist. MST  stelt alleen gegevens beschikbaar aan zorgaanbieders, niet aan individuen zoals zorgverleners.

Geeft u geen toestemming of heeft u bezwaar? Dan kunnen andere zorgverleners buiten MST deze gegevens niet bekijken. Ook niet in noodsituaties.

Kan ik mijn toestemming weer intrekken?

U kunt uw toestemming altijd intrekken. Vanaf dat moment kunnen andere zorgverleners uw medische gegevens niet meer bekijken. De gegevens die eerder beschikbaar waren voor andere zorgverleners en zijn overgenomen in het dossier van de andere zorgorganisatie, kunnen niet worden gewist. Het intrekken van uw toestemming gaat in op het moment dat u de intrekking registreert.

Wilt u uw toestemming intrekken? Dan kunt u dit bij een medewerker van MST aangeven of zelf via het patiëntenportaal wijzigen.

Welke gegevens delen wij met andere zorgaanbieders?

MST houdt een medisch dossier over u bij. Hierin staat informatie die belangrijk is voor uw zorg. MST kan – een deel van – uw medische gegevens beschikbaar stellen aan andere zorgaanbieders.

Niet alle gegevens zijn nodig of relevant voor een andere zorgverlener. Het kan bijvoorbeeld gaan om de volgende gegevens:

 

 • Onderdelen uit uw medisch dossier
  Een set aan gegevens die nodig is voor goede zorg en relevant is voor de zorgaanbieder die u behandelt. Bijvoorbeeld gegevens over uw gezondheid, eventuele allergieën en implantaten, medische voorgeschiedenis, etc.
 • Medicatiegegevens
  Medicatiegegevens bestaan uit de medicatie die u bij uw apotheken heeft meegekregen. Ook worden uw overgevoeligheden, intoleranties en allergieën gedeeld.
 • Uitslagen
  Uitslagen zijn bijvoorbeeld röntgenfoto’s, CT- en MRI scans, en labuitslagen.
 • Correspondentie en verslagen

Relevante correspondentie over bijvoorbeeld een behandeling, OK of een multidisciplinair overleg.

Deze gegevens worden gedeeld met andere zorgverleners via elektronische uitwisselingssystemen.

 

Wie is verantwoordelijk voor de inhoud van mijn medisch dossier?

Uw zorgverlener is altijd verantwoordelijk voor de inhoud van uw medisch dossier.

Hoe worden mijn medische gegevens gedeeld

MST maakt gebruik van een of meer goed beveiligde uitwisselingssystemen. Deze zijn alleen toegankelijk voor zorgverleners die aan strenge aansluiteisen voldoen. Uw toestemming geldt voor alle systemen die worden gebruikt om uw medische gegevens elektronisch beschikbaar te stellen. U hoeft niet voor elk uitwisselingssysteem apart toestemming te regelen.

 

Voorbeelden van uitwisselingssystemen waar MST gebruik van maakt:

 • Landelijke Schakelpunt (LSP)
  MST gebruikt voor het delen van gegevens over medicijngebruik, overgevoeligheden, intoleranties en allergieën het Landelijk Schakelpunt (LSP). De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) is verantwoordelijk voor het uitwisselen van gegevens via het LSP. VZVZ gebruikt daarvoor uw burgerservicenummer (BSN). Uw medische gegevens worden niet opgeslagen in het LSP, ze blijven staan in de dossiers in de systemen van uw zorgverleners.
 • Regionaal uitwisselingssysteem
  Voor het uitwisselen van bijvoorbeeld uitslagen van onderzoeken, beelden en onderdelen van uw medisch dossier, maakt MST gebruik van regionale uitwisselingssystemen. Bijvoorbeeld een systeem ten behoeve van de organisatie van uw nazorg, een portaal ten behoeve van bijvoorbeeld de voorbereiding op uw vervolg afspraak bij een specialist.

Toekomst

Als MST bereiden we ons voor op de digitale toekomst. Het beschikbaar stellen van uw medische gegevens zal in de toekomst enkel digitaal worden gedaan. Dit is in uw belang, want uw gegevens zijn actueel en beschikbaar op het moment wanneer dat nodig is voor uw zorg.

Bij iedere zorgorganisatie zal u nog toestemming moeten geven zodat de gegevens die daar in uw dossier staan, kunnen worden uitgewisseld. In de toekomst kunt u deze toestemming in een landelijke, online voorziening registreren. Eenmalig, voor díe zorgaanbieders die u toestemming wilt geven.

Tot die tijd registreren wij het op deze manier, maar zijn we samen goed voorbereid op de overgang naar deze landelijke voorziening.

Wilt u meer weten over hoe we omgaan met uw persoonsgegevens? Kijk dan op onze website bij www.mst.nl/patienten/privacy.

Waar bent u naar op zoek?