Toestemming voor volwassenen en kinderen

De juiste zorg met de juiste informatie

Je zorgverleners in MST leggen in het patiëntendossier verschillende gegevens vast. In jouw dossier staan bijvoorbeeld resultaten van onderzoeken, welke aandoeningen of ziekte(s) je hebt en welke behandeling of medicijn je krijgt.

Voor het digitaal beschikbaar stellen van je medische gegevens voor andere zorgverleners hebben wij jouw toestemming nodig. Hoe je deze toestemming regelt, lees je hier.

Medische gegevens bekijken, alleen met jouw toestemming

Als je wordt verwezen een andere zorgorganisatie, stuurt je zorgverlener de medische gegevens die belangrijk zijn voor het vervolg van de zorg door (bijvoorbeeld voor een behandeling of onderzoek in een ander ziekenhuis) . Voor deze verwijzing hoef je geen toestemming te geven.

Als een zorgaanbieder patiëntgegevens van jou deelt met een andere zorgaanbieder zonder dat vooraf bekend is wie deze gegevens in gaat zien, moet je daar volgens de wet uitdrukkelijk toestemming voor geven. Het is in jouw belang dat je medische gegevens inzichtelijk zijn voor andere zorgverleners, want met de juiste informatie kunnen zij de juiste zorg geven. Ook ’s avonds en in het weekend wanneer je eigen arts niet bereikbaar is bijvoorbeeld. Een zorgverlener kan je medische gegevens alleen bekijken met jouw toestemming.

Kunnen alle zorgverleners daarna mijn medische gegevens opvragen?

Niet alle zorgverleners mogen je medische gegevens bekijken, ook niet na toestemming. Alleen zorgverleners die betrokken zijn bij je zorg, en alleen als dit nodig is voor de behandeling. Als je toestemming geeft, kunnen andere zorgverleners toegang tot (een deel van)  je medische gegevens krijgen.

Een andere zorgverlener mag alleen gegevens bekijken als er sprake is van een behandelrelatie en het bekijken van belang is voor de behandeling. Zo’n situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen bij het maken van een MRI-scan. De beelden hiervan zijn gemaakt voor je huidige behandeling, maar kunnen mogelijk in de toekomst ook weer van belang zijn voor de behandeling door een andere zorgverlener.

Hoe geef ik MST toestemming om mijn medische gegevens te delen?

MST vraagt  je toestemming voor het delen van medische gegevens via uitwisselingssystemen. Een medewerker van MST kan deze toestemming vragen.

 • Je kunt mondeling toestemming geven aan een zorgmedewerker, bijvoorbeeld aan de balie (legitimatie vereist) of in de spreekkamer bij de arts.
 • Je kunt dit zelf registreren, bijvoorbeeld in het patiëntportaal

Wat gebeurt er als ik toestemming geef?

MST legt je toestemming in het systeem vast. Vanaf dat moment kan MST je medische gegevens digitaal beschikbaar stellen aan een zorgaanbieder. Een zorgaanbieder is bijvoorbeeld een huisartsenpraktijk of ziekenhuis. Een zorgverlener is een persoon die werkt bij de zorgaanbieder, bijvoorbeeld de huisarts, verpleegkundige of specialist. MST  stelt alleen gegevens beschikbaar aan zorgaanbieders, niet aan individuen zoals zorgverleners.

Geeft je geen toestemming of heb je bezwaar? Dan kunnen andere zorgverleners buiten MST deze gegevens niet bekijken. Ook niet in noodsituaties.

Kan ik mijn toestemming weer intrekken?

Je kunt je toestemming altijd intrekken. Vanaf dat moment kunnen andere zorgverleners je medische gegevens niet meer bekijken. De gegevens die eerder beschikbaar waren voor andere zorgverleners en zijn overgenomen in het dossier van de andere zorgorganisatie, kunnen niet worden gewist. Het intrekken van je toestemming gaat in op het moment dat je de intrekking registreert.

Wil jij je toestemming intrekken? Dit kun je aangeven bij een medewerker van MST of zelf via het patiëntenportaal wijzigen.

Welke gegevens delen wij met andere zorgaanbieders?

MST houdt een medisch dossier over je bij. Hierin staat informatie die belangrijk is voor jouw zorg. MST kan (een deel van) je medische gegevens beschikbaar stellen aan andere zorgaanbieders.

Niet alle gegevens zijn nodig of relevant voor een andere zorgverlener. Het kan bijvoorbeeld gaan om de volgende gegevens:

 • Onderdelen uit je medisch dossier
  Gegevens die nodig zijn voor goede zorg en belangrijk zijn voor de zorgaanbieder die je behandelt. Bijvoorbeeld gegevens over je gezondheid, eventuele allergieën en implantaten, medische voorgeschiedenis, etc.
 • Medicatiegegevens
  Medicatiegegevens bestaan uit de medicijnen die je van je apotheek hebt gekregen. Ook worden je overgevoeligheden, intoleranties en allergieën gedeeld.
 • Uitslagen
  Uitslagen zijn bijvoorbeeld röntgenfoto’s, CT- en MRI scans, en labuitslagen.
 • Correspondentie en verslagen

Relevante correspondentie over bijvoorbeeld een behandeling, OK of een multidisciplinair overleg.

Deze gegevens worden gedeeld met andere zorgverleners via elektronische uitwisselingssystemen.

Wil je meer weten over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens? Kijk dan op onze website.

Het medisch dossier van je kind inzien

Mag je als ouder meekijken in het patiëntenportaal en het medisch dossier van je kind? Dat is afhankelijk van de leeftijd van het kind.

Tot 12 jaar: Is je kind nog geen 12 jaar? Dan beslist de ouder over de medische behandeling van het kind. Daarom heb je heb je inzage in het medisch dossier van je kind.

 • Je logt zelf in op MijnMST met de DigiD gebruikersnaam en het wachtwoord van je kind.

Van 12 t/m 15 jaar: Is je kind tussen de 12 en 16 jaar? Dan heb je toestemming van je kind nodig om het medisch dossier in te zien. Als ouder heb je recht op informatie die nodig is om toestemming te geven voor een behandeling. Dit is dus een gezamenlijke verantwoordelijkheid van kind en ouder/verzorger.

 • Je  logt samen met je kind in op MijnMST met de DigiD gebruikersnaam en het wachtwoord van je kind.

16 jaar en ouder: Is je kind 16 jaar of ouder? Dan heb je geen recht op inzage in het medisch dossier, behalve als je kind daarvoor toestemming geeft.

 • Je kind kan zelf inloggen op MijnMST met zijn/haar DigiD gebruikersnaam en wachtwoord.
Waar bent u naar op zoek?