Wat gaat er gebeuren?

Multidisciplinair overleg
Op dinsdagmiddag is er een wekelijks regionaal overleg met verschillende zorgverleners. In het multidisciplinair overleg (MDO) bespreekt een vast team aan specialisten de gezondheidssituatie van patiënten individueel en wordt het behandelplan bepaald. Het team bestaat uit  HPB-chirurgen, maag-darm-leverartsen, internist/oncologen, radiotherapeuten, een radioloog en patholoog. Ook de medisch specialisten uit de regio nemen deel aan dit overleg. Soms is verder onderzoek nodig om de precieze diagnose te kunnen stellen en het behandelbeleid zo nauwkeurig mogelijk te kunnen uiteenzetten. De uitkomst van dit overleg, inclusief eventueel aanvullend onderzoek, is bepalend voor de volgende stap. Uiteraard zal de chirurg de diagnose en het voorgestelde behandelplan samen met u bespreken. Het is ook voor het behandelteam van grote waarde dat u achter het door hen voorgestelde beleid staat en dat dit zoveel mogelijk aansluit bij uw wensen en verwachtingen.

MDO HPB

Voorbereiding en operatie

Indien u in aanmerking komt voor een operatie in het HPB Centrum Twente, wordt u ingepland voor een eerste afspraak met één van de HPB chirurgen. De casemanager is uw vaste contactpersoon.

Na de afspraak met de chirurg, waarin hij u uitleg geeft over de operatie, heeft u een vervolgafspraak met de oncologisch verpleegkundige. In dit gesprek wordt verteld hetgeen vóór, tijdens en na de operatie zal plaatsvinden. De anesthesist spreekt in een derde afspraak op de POS (preoperatieve screening) met u over de narcose en epidurale verdoving (ruggeprik). Uw medicatie wordt doorgenomen en uw hart en longen worden nagekeken. Zo wordt gecheckt of uw lichamelijke conditie goed genoeg is om de operatie zo veilig mogelijk te kunnen laten plaatsvinden. Wij streven ernaar om alle afspraken voor u zoveel mogelijk op één dag te plannen. Helaas lukt dat niet altijd en dient soms toch een vervolgafspraak op een later tijdstip te worden gemaakt.

U krijgt telefonisch of via een brief de voorlopige datum van uw operatie door. De definitieve datum en het tijdstip van de operatie krijgt u in de week voorafgaand aan de opname te horen. Het komt slechts zelden voor dat deze datum afwijkt, maar er kan uiteraard altijd iets onverwachts tussen komen.

Hoofdbehandelaar

Tijdens uw behandeling in het HPB centrum komt u met ongeveer 23 verschillende hulpverleners in aanmerking (zie ook tabblad ‘Zorgverleners’). Eén van de medisch specialisten is uw hoofdbehandelaar, dit kan bijvoorbeeld de radiotherapeut, HPB chirurg of oncoloog zijn. Deze arts is eindverantwoordelijk en zorgt onder andere voor een goede afstemming tussen de zorgverleners. U wordt altijd geïnformeerd over wie uw hoofdbehandelaar is. Tijdens uw behandeling is de casemanager uw vaste contactpersoon.

Casemanager

“De casemanager, uw aanspreekpunt in het behandelingsproces, houdt voor u het overzicht over het behandelproces en weet welke medisch specialisten bij u als patiënt betrokken zijn. Bij vragen over uw ziekte of onduidelijkheden tijdens de behandeling begeleidt zij u en uw naasten. De casemanager geeft mondeling en schiftelijk informatie over behandelingen en onderzoeken en de gevolgen hiervan voor uw dagelijks leven. Als dat nodig is kan zij informatie verduidelijk die u van uw arts heeft gekregen. Zij kan u ook informeren over patiëntenverenigingen en hun activiteiten, hulpmiddelen en eventuele vergoedingen. “

Praten over gevoelens en emoties bij kanker is vaak niet makeklijk. Wel wordt dit als heel bealngrijk ervaren. De casemanager biedt u ondersteuning bij de verwerking van de diagnose kanker en zij is uw gids gedurende het behandelproces.

Waar bent u naar op zoek?