Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek is de belangrijkste manier om zorg beter te maken. Daarom is wetenschappelijk onderzoek een speerpunt binnen het MST. Ontwikkelingen binnen de medische wetenschap gaan snel. Wij volgen deze ontwikkelingen, initiëren en participeren binnen onderzoek waar mogelijk. Veel onderzoek wordt gezamenlijk gedaan in de Dutch Pancreatic Cancer Group, het MST is hierin heel betrokken.

Als u patiënt bent in het MST, kan het zijn dat u gevraagd wordt om mee te doen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. Voordat u besluit of u wilt deelnemen aan een bepaald onderzoek, ontvangt u altijd mondelinge en schriftelijke informatie over het onderzoek. Uw medewerking wordt op prijs gesteld, maar u bent zeker niet verplicht om mee te doen. Uw besluit om niet deel te nemen heeft natuurlijk geen enkele invloed op uw behandeling.

Mocht u op dit moment deelnemen aan een onderzoek, dan is er voor meer informatie de folder algemene informatie proefpersonen MST.

Informatie over onderzoeken waaraan MST deelneemt is te vinden op:

Waar bent u naar op zoek?