Neuropsychologisch onderzoek (NPO)

Veel patiënten hebben klachten over bijvoorbeeld hun concentratie, geheugen, of vermogen om overzicht te houden. We noemen dit cognitieve klachten. Deze klachten kunnen het gevolg zijn van een hersenbeschadiging – door een aangeboren afwijking, een ongeval of een neurologisch ziektebeeld zoals MS, Parkinson of dementie. Maar cognitieve klachten kunnen ook het gevolg zijn van normaal ouder worden of problemen op emotioneel gebied.

Bij een neuropsychologisch onderzoek worden, door middel van taken en opdrachten, de cognitieve functies onderzocht. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar het geheugen, de aandacht en concentratie, planning, ruimtelijk inzicht en taalvaardigheid. Ook kan er aandacht worden besteed aan klachten op emotioneel gebied. Er wordt geprobeerd de herkomst van de klachten te achterhalen. Als al duidelijk is dat er sprake is van een hersenbeschadiging, wordt de aard en ernst van de stoornissen in kaart gebracht. De resultaten van het onderzoek worden vergeleken met leeftijdsgenoten met een gelijkwaardig opleidingsniveau.

De duur van dit onderzoek is wisselend, gemiddeld 2½ uur. Voorafgaand aan het onderzoek vindt een intakegesprek plaats op de afdeling Medische Psychologie. De uitkomsten van het onderzoek worden met u besproken door de psycholoog of de neuroloog.

Voorbereiding

Het is belangrijk dat u fit en uitgerust aan het onderzoek kunt beginnen. Als u een (lees-)bril of gehoorapparaten gebruikt, neemt u deze dan mee.

Waar bent u naar op zoek?