Het behandelen van botbreuken door een traumachirurg

Een traumachirurg heeft een uitgebreide expertise met betrekking tot de behandeling van botbreuken. Bij de behandeling van botbreuken kijken we naar het soort letsel, de mobiliteit / activiteit van de patiënt voor het ongeval en de behandelopties. Hierna wordt een persoonlijk behandelplan opgesteld en besproken. Daarna is oefenen erg belangrijk. Hieronder staan folders met oefeningen die u kunt doen. Uw behandelend arts helpt u hierbij.

Bij open botbreuken is er, vanwege het weke-delen letsel, soms een multidisciplinaire behandeling nodig waarbij we nauw samenwerken met de plastisch chirurgen van MST.

Verschillende soorten botbreuken

Hieronder vindt u meer informatie over verschillende soorten botbreuken. Sommige eenvoudige breuken hebben weinig tot geen behandeling of begeleiding nodig. Omdat we ‘zinnige en doelmatige zorg’ willen leveren is hiervoor de virtual fracture care ontwikkeld. Hierbij wordt de patiënt met een eenvoudige breuk eenmalig gezien op de spoedeisende hulp of de gipskamer, waarna de patiënt informatie over het letsel en adviezen krijgt. De patiënt hoeft daarna niet meer terug te komen, behalve als hiervoor een indicatie gemaakt wordt.

Hand/Pols
Elk jaar komen er in MST ongeveer 1413 patiënten op de spoedeisende hulp met een breuk in de hand en/of pols. Een hand/pols letsel kan zorgen voor langdurige of chronische klachten. Daarom is het belangrijk een goede balans te vinden tussen het vastgroeien van de breuk en zo snel mogelijk weer bewegen. De behandeld arts zal u hierin begeleiden, als het nodig is samen met een hand/pols fysiotherapeut. Het regelmatig oefenen met de vingers en pols helpt voor een snel herstel en verhoogt de kans op een goed eindresultaat.

In deze folder staan oefeningen die u kunt doen.

Onderarm
Elk jaar komen er in MST ongeveer 130 patiënten op de spoedeisende hulp met een breuk in de onderarm. De meeste breuken in de onderarm worden behandeld met een operatie. Hierbij worden de botdelen tegen elkaar vastgezet met een plaat en schroeven. Na de operatie bepalen we of u de arm meteen mag bewegen of dat er nog gips nodig is.

In deze folder staan oefeningen die u kunt doen.

Elleboog
Elk jaar komen er in MST ongeveer 192 patiënten op de spoedeisende hulp met een breuk rond de elleboog. We kijken naar de plek van de breuk en stellen dan een behandelplan op dat we met u bespreken. Het ellebooggewricht heeft de neiging om snel stijf te worden. Bewegen helpt om stijfheid van het ellebooggewricht te verminderen en daarmee de kans op een goed eindresultaat te vergroten.

In deze folder staan oefeningen die u kunt doen.

Bovenarm
Elk jaar komen er in MST ongeveer 82 patiënten op de spoedeisende hulp met een breuk in de bovenarm. Afhankelijk van het type breuk bepalen we of een operatie nodig is. Bij een operatie stabiliseren we de breuk met een pen of een plaat met schroeven. Na de tijd oefenen met de omliggende gewrichten zorgt voor een zo goed mogelijk herstel.

In deze folder staan oefeningen die u kunt doen.

Schouder
Elk jaar komen er in MST ongeveer 474 patiënten op de spoedeisende hulp met een breuk rond de schouder. We kijken naar het type breuk en stellen dan een behandelplan op. Het schoudergewricht heeft de neiging om snel stijf te worden. Het is daarom belangrijk om snel te oefenen en het schoudergewricht te bewegen. Uw behandeld arts, eventueel gesteund door een fysiotherapeut, zal u hierin begeleiden.

In deze folder staan oefeningen die u kunt doen.

Voet/Enkel
Elk jaar komen er in MST ongeveer 682 patiënten op de spoedeisende hulp met een breuk in de voet en/of enkel. We kijken naar de plek van de breuk en het type breuk en stellen dan een behandelplan op dat we met u bespreken. Bij het herstel is het belangrijk om naar een balans te zoeken tussen het vastgroeien van de breuk en het zo snel mogelijk weer oefenen en belasten van de voet/enkel.

In deze folder staan oefeningen die u kunt doen.

Onderbeen
Elk jaar komen er in MST ongeveer 137 patiënten op de spoedeisende hulp met een breuk in het onderbeen. Het merendeel van de breuken behandelen we met een operatie. Hierbij stabiliseren we de breuk met een pen of een plaat met schroeven. Voor een zo vlot en goed mogelijk herstel is het belangrijk om het onderbeen zo snel mogelijk weer te bewegen.

In deze folder staan oefeningen die u kunt doen.

Knie
Elk jaar komen er in MST ongeveer 71 patiënten op de spoedeisende hulp met een breuk rond de knie. We kijken naar de plek van de breuk en het type breuk om het behandelplan op te kunnen stellen. Bij het herstel is het belangrijk om naar een balans te zoeken tussen het vastgroeien van de breuk en het zo snel mogelijk weer oefenen en belasten van het kniegewricht.

In deze folder staan oefeningen die u kunt doen.

Bovenbeen
Elk jaar komen er in MST ongeveer 53 patiënten op de spoedeisende hulp met een breuk in het bovenbeen. De behandeling is in de meeste gevallen operatief met een pen of plaat met schroeven. Het snel weer bewegen van de omliggende gewrichten en het herstellen van de spierconditie is van belang om een zo optimaal mogelijk eindresultaat te behalen.

Heup
Elk jaar komen er in MST ongeveer 300 patiënten op de spoedeisende hulp met een gebroken heup. In de meeste gevallen is de behandeling, in samenspraak met de patiënt en de familie, een operatie. De behandeld arts bespreekt het soort operatie met u. Na de operatie wordt u begeleid door een fysiotherapeut voor de nabehandeling. Deze kijkt, samen met de verpleegkundige, waar het herstel veilig en goed plaats kan vinden. Dit kan thuis zijn of in een revalidatiekliniek (verpleeghuiscentrum). Bij kwetsbare ouderen komt gedurende de opname de internist-ouderengeneeskunde in consult om gezamenlijk optimale zorg op maat te leveren.

Bekken
Elk jaar komen er in MST ongeveer 113 patiënten op de spoedeisende hulp met een gebroken bekken. Afhankelijk van patiëntkenmerken en het type breuk doen we een behandelvoorstel. MST is een van de specialistische centra in Nederland waar we bekkenletsel ook operatief behandelen. Patiënten met bekkenletsel worden dus ook naar ons centrum overgeplaatst voor een eventuele operatie.

Ribben
Elk jaar komen er in MST ongeveer 160 patiënten op de spoedeisende hulp met een gebroken rib. Bij een gebroken rib is meestal geen operatie nodig, het geneest vaak op natuurlijke wijze. Uitzonderingen hierop zijn ernstig gewonde patiënten met meerdere gebroken ribben of ribben die gebroken zijn op meerdere plaatsen. Hier kunnen we een operatieve fixatie van de ribben overwegen. Dat kan ook bij een rib die niet op natuurlijke wijze geneest. MST is een van de specialistische centra in Nederland waar we ribbreuken ook operatief behandelen. Patiënten met gebroken ribben worden dus ook naar ons centrum overgeplaatst voor een eventuele operatie.

Botbreuken bij kinderen
Elk jaar komen er in MST ongeveer 1040 kinderen op de spoedeisende hulp met een gebroken bot. Kinderbotbreuken zijn anders dan volwassen botbreuken, omdat kinderen nog een groeischijf hebben en een dikker botvlies. Kinderen hebben een sneller genezend vermogen en kunnen standsafwijkingen natuurlijk corrigeren doordat deze er uit kunnen groeien. Hierdoor is er bij botbreuken bij kinderen een andere behandeling dan volwassen botbreuken nodig.

Waar bent u naar op zoek?