Conservatieve behandeling

Bij aandoeningen als slijtage kunnen medicijnen, injecties, infusen of fysiotherapie (bewegingstherapie, warmtetherapie, etc.) de klachten verminderen.

Geen verbetering?
Als de conservatieve behandeling echter niet leidt tot een duidelijke verbetering van de klachten, of als er sprake is van ernstige verlammingsverschijnselen (bijvoorbeeld een ‘myelopathie’, wat een incomplete dwarslaesie is), dan is het gevaar van een blijvende beschadiging van de zenuw of het ruggenmerg groot. Meestal kan door een operatie alsnog de druk op de zenuwwortels of het ruggenmerg worden weggenomen waardoor herstel kansrijk is. In geval van snel achteruitgaande uitvalsverschijnselen van de motoriek, sensibiliteit, de blaas of de endeldarm is een spoedoperatie noodzakelijk.

Waar bent u naar op zoek?