Hoe gaat de operatie in zijn werk?

In principe kunnen ruggenmerg en zenuwwortels zowel via de achterzijde van de nek als via de voorzijde worden benaderd om de druk op te heffen. Ook kan de wervelkolom via beide kanten worden gefixeerd. Beide methodes hebben voor- en nadelen. Op grond van uw klachten en de gestelde diagnose raadt de arts in uw situatie een operatie via de voorzijde aan. De ingreep vindt plaats onder volledige narcose. De anesthesioloog informeert u op een ander moment over de bijzonderheden van de narcose en de daarmee gepaard gaande risico’s.

De operatie:
Vlak voor de operatie, als u op de operatietafel ligt, wordt door middel van een kort röntgenonderzoek de plaats van de aangedane halswervels precies vastgesteld. De huidsnede kan zowel aan de rechter- als aan de linkerkant van de hals worden gemaakt. Afhankelijk van de grootte van de ingreep zal de huidsnede gewoonlijk overdwars, dat wil zeggen, in een huidplooi of van boven naar beneden worden gemaakt. Om op de voorkant van de halswervelkolom uit te komen, hoeft alleen een dunne laag spieren te worden gespleten. Slokdarm, luchtpijp, strottenhoofd en schildklier worden naar het midden verlegd en de halsslagader wordt opzij gelegd.

De volgende operaties kunnen uitgevoerd worden:

  • Decompressie van zenuwwortel en ruggenmerg: Met speciale instrumenten wordt de uitpuilende tussenwervelschijf of – indien noodzakelijk – ook een stuk wervellichaam verwijderd. Osteochondrotische afwijkingen, delen van de tussenwervelschijf die in het wervelkanaal terecht zijn gekomen, gezwellen, opeenhoping van pus of afgebrokkelde stukken van de wervel worden met speciale instrumenten verwijderd, waardoor de druk op het ruggenmerg en de zenuwwortels wordt opgeheven.
  • Vastzetten (fixatie): De wervels moeten onbeweeglijk aan elkaar worden vastgezet om de pijn te verminderen en de beschermende functie van de wervelkolom te herstellen. Het vastzetten gebeurt met behulp van een kleine stuk van kunststof of titanium (cage) of als uitzondering met een stuk bot, dat in plaats komt van de verwijderde tussenwervelschijf of het wervellichaam. In sommige gevallen kan er een metalen plaat (gemaakt van titanium) worden geplaatst. De metalen plaat wordt met 4 schroeven aan zowel de erboven als de eronder liggende wervel vastgezet. De plaat voorkomt onder meer dat de cage wegglijdt en zorgt voor onmiddellijke stabilisering, zodat de wervels in alle rust kunnen aangroeien.
  • Vervanging van de tussenwervelschijf met en discusprothese: Na de verwijdering van een uitpuilende tussenwervelschijf (hernia of osteochondrose) kan in speciale gevallen een discusprothese worden geplaatst. Deze prothese is technisch zo geconstrueerd dat ze de functie van de verwijderde tussenwervelschijf zoveel mogelijk overneemt en vermindering van de buigzaamheid van de wervelkolom voorkomen

Na afloop van de operatie wordt de gespleten halsspier weer gehecht en indien nodig wordt er met behulp van een slangetje (drain) gedurende 24 tot 48 uren wondvocht afgevoerd.

Waar bent u naar op zoek?