Totaal overzicht resultaten

Een deel van de patiënten met darmslagader problemen zijn door hun ziekte sterk ondervoed. De kans op het optreden van complicaties zoals infectie, wondgenezingstoornissen en doorliggen is bij ondervoeding sterk verhoogd.

Van de 465 patiënten behandeld in de jaren 2010, 2011 of 2012 hadden 320 een optimaal beloop; geen enkele complicatie dus. 145 patiënten hadden wel een complicatie. Bij 17 patiënten betrof het een complicatie die wel te voorkomen of te genezen was geweest. Terugkijkend was de gekozen of uitgevoerde therapie bij 13 patiënten, de zorg bij 2 patiënten en de instelling op antistolling bij 2 patiënten niet optimaal. Met andere woorden, als wij het over konden doen zouden wij andere keuzen gemaakt hebben. Echter geen enkele gemaakte keuze voldeed niet aan de professionele standaard, de overwegingen waren te begrijpen. Verwijtbare complicaties zijn niet vastgesteld.

Het PDF bestand van onderstaande grafiek is te downloaden in het menu aan de rechterkant.

Waar bent u naar op zoek?