Vermijdbare complicaties

De kans op een vermijdbare complicatie in deze patiënten groep was in de laatste 10 jaar tussen de 4 en 13% van het totaal aantal complicaties. Dit relatief hoge percentage is te verklaren doordat deze patiënten zeer “fragiel”zijn en daardoor zeer snel bij niet optimaal beleid een complicatie kunnen oplopen. Wij, uw behandelteam, leert veel van deze groep complicaties. De oorzaken bespreken wij gezamenlijk in de WMDI. Hierdoor neemt de kans op vermijdbare complicaties af.

Het PDF bestand van onderstaande grafiek is te downloaden:

 Potentieel vermijdbare complicaties bij interventies van het splanchische of (supra)renale traject

Waar bent u naar op zoek?