Wat moet u doen na de neusbloeding?

Neuszalf
Om de korstvorming (met of zonder behandeling) voorzichtig tegen te gaan en de genezing van de neus te bevorderenkrijgt u vaak van de KNO-arts voor een paar weken neuszalf voorgeschreven. Breng de zalf voorzichtig voor in de neus aan op het neustussenschot. Doe dit2 tot 8 maal per dag met een wattenstokje of een pink. Soms adviseert de KNO-arts om de neus schoon te maken en korstvorming tegen te gaan door deze te spoelen met een keukenzoutoplossing (één afgestreken theelepel zout op een bierglas (2dl) gekookt water). Doe dit zonodig 2 tot6 maal per dag.

Aanpassen medicijnen:

Bloedverdunners
Bloedverdunnende medicijnen (‘aspirine’-bevattende pijnstillers, zoals aspro, ascal, APC) laten het bloed minder snel stollen. Een kapot bloedvaatje bloedt dan langer door dan normaal.Staak zo mogelijk het gebruik van deze medicijnen in overleg met de arts die het heeft voorgeschreven. Het gebruik van paracetamol is, als pijnstiller, wel mogelijk zonder dat u daarmee de bloedstolling beïnvloedt.
Moet u op advies van een dokter ascal, sintrom, sintromitis, marcoumar, plavix of persantin als bloedverdunner gebruiken, dan is uw bloedverdunning mogelijk ontregeld (doorgeschoten). Laat dit dan controleren bij uw (huis)arts (cardioloog/neuroloog/etc.) die deze medicijnen voorschrijft of bij de trombosedienst.

Neusnevel
Staak in overleg met uw arts (tijdelijk) de medicijnen die u in de neus moet nevelen. Door de kracht van de verneveling kan het slijmvlies beschadigen.

Medicijnen bij hoge bloeddruk
Heeft u een hoge bloeddruk?Laat deze dan controleren en gebruik zo nodig medicijnen hiertegen.

Waar bent u naar op zoek?