Nystagmus

Nystagmus is een onvrijwillige, voortdurende, schokkende beweging van één of beide ogen, traag naar de
ene kant en snel naar de andere kant (ruknystagmus) of naar beide kanten even snel (pendelnystagmus).
Nystagmus kan horizontaal, verticaal, ronddraaiend of gecombineerd zijn.
In sommige kijkrichtingen kan de nystagmus duidelijker aanwezig zijn.
Nystagmus kan bij gezonde personen kortdurend worden opgewekt. Zo treedt bijvoorbeeld nystagmus op
als een proefpersoon zittend wordt rondgedraaid en de draaiing plotseling wordt gestopt. Spontaan
optredende nystagmus kan duiden op een ziekte die kan variëren van relatief goedaardig tot
levensbedreigend.
Klik hiervoor meer informatie over nystagmus
Waar bent u naar op zoek?