Overige slijmvliezen van de mond

Hieronder valt kanker van mondbodem, wangslijmvlies, tandvlees en het harde gehemelte.

Ook in deze gebieden komen plaveiselcelcarcinomen het meeste voor. In een beperkt aantal gevallen ziet men een adenocarcinoom of een adenoïd cysteus carcinoom, tumoren uitgaande van de kleine speekselklieren. De laatstgenoemde histologische typen worden vaker gezien op het gehemelte, met als voorkeurslokalisatie het overgangsgebied van het harde naar het zachte gehemelte.

Mondbodemcarcinomen
Mondbodemcarcinomen groeien exofytisch (uitgroeiend) of ulcererend (zweervormend). Als deze tumoren in of bij de mediaanlijn zijn gelegen bestaat niet alleen een kans op uitzaaiingen beiderzijds in de halsklieren, maar ook op obstructie van de uitvoergangen van de speekselklieren. Doorgroei in het tandvlees, onderkaak en tongwortel kan in een later stadium plaatsvinden.

Carcinomen van het wangslijmvlies (buccale mucosa)
Carcinomen van het wangslijmvlies kunnen zich als wratachtige, opgeworpen, onregelmatige tumoren presenteren en zich soms ontwikkelen uit een leukoplakie. Deze tumoren komen vaker voor bij gebruikers van pruimtabak en sigarenrokers en groeien in latere stadia door de huid van de wang, in het tandvlees en het bot van boven- of onderkaak.

Carcinomen van gingiva (tandvlees)- en palatum (gehemelte)
Kleine carcinomen van het tandvlees worden lastig herkend als er nog gebitselementen aanwezig zijn. Indien er ook maar enige verdenking op een kwaadaardige tumor bestaat, moet geen extractie worden verricht. Niet alleen wordt dan onnodig tijd verloren, maar ook ontstaat een grotere kans op ingroei in de tandkas en het bot.

Tandvlees – en gehemeltecarcinomen leiden (bij tandeloze patiënten) vaak tot klachten over en problemen met de gebitsprothese. Niet het bijwerken of vernieuwen van de prothese, maar een goede inspectie van de mondholte, eventueel gevolgd door een biopsie, is dan aangewezen. Reeds in een relatief vroeg stadium groeien deze tumoren door in het bot van onder- of bovenkaak.

Behandeling
Chirurgie en radiotherapie zijn voor de behandeling van de kleinere carcinomen in het algemeen gelijkwaardig. Voor grotere tumoren of als botaantasting bestaat, wordt gekozen voor een gecombineerde behandeling van chirurgie met radiotherapie.

Een halsklierdissectie voor aanwezige halskliermetastasen kan in dezelfde behandeling worden uitgevoerd met resectie van het primaire tumorgebied van het tandvlees van de onderkaak of van de mondbodem.

Bij de chirurgische behandeling van tumoren van het gehemelte en het tandvlees van de bovenkaak is goede samenwerking met de maxillofaciale prothetist noodzakelijk, maar ook na diverse andere chirurgische behandelingen in de mond is onderzoek en behandeling door de tandarts-prothetist vaak gewenst.

Waar bent u naar op zoek?