Kanker van het tandvlees-en gehemelte

Kleine tumorenvan het tandvlees worden lastig herkend als er nog gebitselementen aanwezig zijn. Indien er ook maar enige verdenking op een kwaadaardige tumor bestaat, moet het element nietworden verwijderd. Niet alleen wordt dan onnodig tijd verloren, maar ook ontstaat een grotere kans op ingroei in de tandkas en het bot.

Tumoren van tandvlees – en gehemelteleiden (bij tandeloze patiënten) vaak tot klachten over en problemen met de gebitsprothese. Niet het bijwerken of vernieuwen van de prothese, maar een goede inspectie van de mondholte, eventueel gevolgd door een biopsie, moet dan plaats vinden. Reeds in een relatief vroeg stadium groeien deze tumoren door in het bot van onder- of bovenkaak.

Omdat deze tumoren zo specifiek zijn, worden patiënten gezien en behandeld in ons Hoofd-Halscentrum.

Waar bent u naar op zoek?