Verwardheid

Verwardheid is een psychische gesteldheid waarbij iemand zich niet meer kan oriënteren. Daarnaast is vaak ook de reactie op signalen van anderen en prikkels uit de omgeving verstoord. Het lukt niet meer om goed te reageren waardoor de persoon de controle over zichzelf en de situatie kwijtraakt.
Als u verward bent kan dat op verschillende manier zichtbaar zijn:
  • Verward in denken. U heeftmoeite om logisch na te denken, springt van de hak op de tak in een verhaal en maakt zinnen niet af omdat uniet meer weet waar uover aan het praten bent. Udenkt van alles tegelijk.
  • Verward in doen. Ubent met veel dingen tegelijk bezig en maakt niets af. Ook weet usoms niet meer waar umee bezig was.
  • Verward in gevoelens. U heeft uwgevoelens niet meer onder controle, ubegint op een onverwacht moment bijvoorbeeld zomaar te lachen of te huilen.
Vaak wordt verwardheid in één adem genoemd met een delier of met dementie. Verwardheid kan echter ook optreden bij andere aandoeningen, zoals een psychose, schizofrenie of een ernstige depressie.
Het hangt van de oorzaak van de verwardheid af welke keuze er wordt gemaakt om de verwardheid te behandele
Waar bent u naar op zoek?