Opname psychiatrie

Als blijkt dat een poliklinische- of dagbehandeling niet voldoende is om uw psychische klachten te doen verminderen, kan het nodig zijn om voor een bepaalde periode opgenomen te moeten worden op de Medisch Psychiatrische Unit. U verblijft dan zowel overdag als ’s nachts in het ziekenhuis.Afspraken over weekendverloven worden tijdens de opname gemaakt in goed overleg met de psychiater en verpleging.
Het uitgangspunt is een zo snel mogelijke terugkeer naar de thuissituatie. Omdat iedereen zijn eigen redenen heeft voor een opname, zullen er ook verschillende behandelingen en behandeldoelen zijn. Zo zal bij de één de nadruk liggen op het instellen op medicijnen en bij een ander kan het gaan om het weer oppakken van de dagstructuur of om te leren beter voor zichzelf op te komen. Uw behandeling is dan ook altijd gericht op het bereiken van uw eigen persoonlijke behandeldoelen.
Tijdens de opname krijgt u een behandelend psychiater en een eerstverantwoordelijk verpleegkundige (EVV’er) toegewezen. Samen met hen gaat u in kaart brengen wat uw problemen zijn en aan de hand daarvan wordt een behandel- en verpleegplan opgesteld. Gedurende de opname heeft u wekelijks een gesprek met uw behandelend psychiater om de voortgang van de behandeling te bespreken. Ook vinden er regelmatig gesprekken plaats met uw EVV’er.
Gedurende de dag neemt u deel aan een therapieprogramma waarbij verschillende therapievormen worden aangeboden. Deze therapieën worden gegeven door verpleegkundigen en/of vaktherapeuten.

 

In 2015 is de afdeling Psychiatrie in het Medisch Spectrum Twente, de Medisch Psychiatrische Unit (MPU) gestart. Hiermee zijn de mogelijkheden voor geïntegreerde behandeling van somatiek en psychiatrie in het MST vergroot. Dit houdt concreet in dat er een aantal klinische bedden beschikbaar zijn voor patiënten met zowelpsychiatrische als somatische problematiek.

De geïntegreerde behandeling is gestart met patiënten van de Interne Geneeskunde en MDL. Het inhoudelijk behandelbeleid wordt in samenspraak met internisten, MDL-artsen en psychiaters vorm gegeven. Een opname op de MedischPsychiatrische Unit gebeurt altijd in samenspraak tussen een arts interne / MDL en de psychiater. De ambitievoor 2016 isom deze geïntegreerde somatische en psychiatrische behandeling verder uit te bouwen met andere specialismen in het MST.

Waar bent u naar op zoek?