Opname psychiatrie

Als blijkt dat een poliklinische- of dagbehandeling niet voldoende is om uw psychische klachten te verminderen, kan het nodig zijn dat u voor een bepaalde periode opgenomen moet worden op de Medisch Psychiatrische Unit. U verblijft dan zowel overdag als ’s nachts in het ziekenhuis. Afspraken over verlof worden tijdens de opname gemaakt in goed overleg met de psychiater en verpleging.

Eigen doelen

Het uitgangspunt is een zo snel mogelijke terugkeer naar de thuissituatie. Omdat iedereen zijn eigen redenen heeft voor een opname, zijn er ook verschillende behandelingen en behandeldoelen. Zo zal bij de één de nadruk liggen op het instellen op medicijnen en bij een ander kan het gaan om het weer oppakken van de dagstructuur of om te leren beter voor zichzelf op te komen. Uw behandeling is dan ook altijd gericht op het bereiken van uw eigen persoonlijke behandeldoelen.

Opname: gesprekken en therapie

Tijdens de opname krijgt u een behandelend psychiater en tijdens iedere dienst een vaste verpleegkundige. Samen met de psychiater gaat u in kaart brengen wat uw problemen zijn en aan de hand daarvan wordt een behandelplan opgesteld. Gedurende de opname heeft u wekelijks een gesprek met uw behandelend psychiater om de voortgang van de behandeling te bespreken. Ook vinden er regelmatig gesprekken plaats met verpleegkundigen.

Gedurende de dag neemt u deel aan een therapieprogramma waarbij verschillende therapievormen worden aangeboden. Deze therapieën worden gegeven door vaktherapeuten.

Medisch Psychiatrische Unit

Sinds 2015 heet de afdeling Psychiatrie in Medisch Spectrum Twente de Medisch Psychiatrische Unit (MPU). Hiermee zijn de mogelijkheden voor geïntegreerde behandeling van somatiek en psychiatrie in  MST vergroot. Het houdt in dat er een aantal klinische bedden beschikbaar zijn voor patiënten met zowel psychiatrische als somatische problematiek.

De geïntegreerde behandeling is gestart met patiënten van de Interne Geneeskunde en MDL. Inmiddels zijn meerdere specialismen actief betrokken bij de MPU. Het inhoudelijk behandelbeleid wordt in samenspraak met de betrokken specialisten en uw psychiater samen met u gemaakt.

Waar bent u naar op zoek?