Angst

Angst is een normaal fenomeen en hoort bij het leven. Angst kan zich op verschillende manieren uiten. Bijvoorbeeld in lichamelijke klachten, in gedrag en in gevoelens. Angst wordt zowel door degene die het overkomt, als door zijn of haar omgeving niet altijd als angst herkend. Sommige mensen zijn ook gevoeliger voor angst dan anderen.

Als angst een stoornis wordt

Of angst een stoornis wordt hangt niet alleen af van de mate van angst, maar ook van de manier waarop je met je angst omgaat. Als de confrontatie met angst wordt vermeden leidt dit,  in plaats van het ontwikkelen van moed, tot toename van angst en eventueel angststoornissen waarbij gevoelens van angst en onrust steeds aanwezig zijn en vermijding het leven bepaald. Als angst het leven gaat beheersen en steeds optreedt zonder dat daar een aanleiding voor is dan kun je spreken van een angststoornis. 

Lichamelijke klachten

Angst speelt ook een rol bij andere psychiatrische ziektebeelden zoals psychose, eetstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en vormen van depressie. Uitingen van angst in lichamelijke klachten zijn bijvoorbeeld:

 • Gevoel van ademnood
 • Hyperventilatie
 • Bleek worden
 • Gevoel flauw te vallen
 • Nervositeit, schrikreacties
 • Trillen
 • Kippenvel
 • Droge mond
 • Overmatige darmactiviteit: kramp en diaree
 • Overmatige nieractiviteit: veel plassen
 • Overmatig transpireren
 • Bewegingsdrang, trappelen/ onrust

Angstgevoelens

Angst kan een vage onderstroom van het gevoel zijn. Een dreiging die misschien nauwelijks bewust wordt beleefd. Maar angst kan ook een alles overheersend gevoel zijn dat het denken meesleurt en het handelen bepaalt.

Angstgedrag

Het handelen wordt bij overweldigende angst geregeerd door eenzijdige impulsen, het zogenaamde vechten, vluchten of verlamd raken van angst, waarin geen keuzevrijheid meer is. Normaal gesproken kan de mens één van de vormen kiezen al naar gelang de situatie. Bij mensen met een angststoornis lukt dit niet meer. 

Waar bent u naar op zoek?