Mindfulness

Medisch Spectrum Twente organiseert 2 aparte behandelingen mindfulness. Deze behandeling wordt aangeboden voor mensen met cardiale, oftewel hartproblematiek en voor mensen met angst en/of depressieve klachten.
In deze behandeling worden 3 verschillende benaderingen gecombineerd, te weten hartcoherentie, mindfulnesstraining en cognitieve gedragstherapie waarvan de laatste 2 afkomstig zijn uit de moderne gedragswetenschappen. Hieruit is een programma samengesteld om te leren omgaan met angst-, depressieve en/of lichamelijke klachten zodat je hier minder last van hebt.
Mensen zijn vaak bezig met het bereiken van doelen die ver in de toekomst liggen of denken veel terug aan wat er allemaal is gebeurd en wat ze anders hadden kunnen doen.
Mindfulness leert je om je aandacht te houden bij wat NU is, ook als je je onrustig, angtig of gespannen voelt door lichamelijke of psychische klachten. Je leert om te gaan met de onrust, zonder jezelf erin te verliezen. Hiervoor is een andere manier van denken nodig. Door de combinatie van mindfulness en cognitieve therapie leert u om aandacht te hebben voor eigen gedachten, gevoelens en emoties. Dit levert inzicht op in uw eigen functioneren, uw gedachten en gedrag. De combinatie van mindfulness en cognitieve therapie helpt je te beseffen dat pijn, negatieve gevoelens en gedachten tijdelijk zijn. Zoals ze opkwamen, gaan ze ook weer weg. Door dit patroon te herkennen, kun je je eerder loskoppelen van deze gevoelens en er geen speelbal van worden.
Door de hartcoherentie leert u om uw ademhaling en hartslag beter in evenwicht te brengen wat een gevoel van rust en ontspanning veroorzaakt. Hartcoherentietherapie heeft niet alleen een effect op de afname van eventuele angst- of spanningsklachten maar heeft ook een positief effect op de fysiologische processen in het lichaam.
Werkwijze:
De behandeling is opgebouwd uit 14 bijeenkomsten (elke week) van 4 uur. In de trainingen worden vaardigheden aangeleerd die buiten de training worden beoefend. Daarbij worden ook huiswerkopdrachten verstrekt. De groepsgrootte is maximaal 12 deelnemers.
De bijeenkomsten zijn wekelijks op maandag of donderdag van 09.30 – 12.30 uur.
De behandeling wordt gegeven door verpleegkundigen die getraind zijn in cognitieve gedragstherapie, maatschappelijk werk en een gespecialiseerd verpleegkundige GGZ in samenwerking met de psychiater
De behandeling valt onder de gespecialiseerde GGZ en de kosten worden vergoed door de meeste zorgverzekeraars, mits er een verwijzing is van bijvoorbeeld uw huisarts of cardioloog.
Waar bent u naar op zoek?