Somberheid

Iedereen is wel eens somber of verdrietig en niemand kijkt ervan op als je zegt ‘even een dipje’ te hebben of als je niet zo lekker in je vel zit. Zulke gevoelens kunnen optreden na een tegenslag, een ruzie of het verlies van een dierbare of zomaar. Meestal gaan deze gevoelens na een bepaalde periode gewoon weer over maar bij sommige mensen blijven deze gevoelens echter aanhouden. Ze verliezen hun belangstelling voor anderen of voor hun hobby’s, hebben nergens meer zin in en de dag wordt beheerst door somberheid. Ze hebben minder energie om iets te doen en ook een stralende zonnige dag raakt hen niet meer. Het lukt niet om minder somber te worden. Mensen die weken- tot maandenlang last blijven houden van een sombere stemming lijden mogelijk aan een depressie.
Enkele verschijnselen van een depressie kunnen zijn:
  • somberheid;
  • lusteloos en prikkelbaar;
  • gebrek aan interesse en plezier;
  • concentratieproblemen of vergeetachtigheid;
  • gevoel van leegheid;
  • vermoeidheid;
  • veel piekeren;
  • veranderde eetlust.
Depressies hebben niet één duidelijke oorzaak, maar ontstaan door een combinatie van biologische eigenschappen, persoonlijke eigenschappen en wat iemand meemaakt in zijn leven. De biologische oorzaak is meestal erfelijkheid waarbij een te lage concentratie van bepaalde stoffen in de hersenen de kans op een depressie ook vergroten. Verder kan een depressie worden uitgelokt door verdrietige of schokkende gebeurtenissen zoals het verlies van een dierbare, een ontslag of een verhuizing. Tot slot spelen persoonlijke eigenschappen een rol bij het ontstaan van een depressie. Weinig zelfvertrouwen, negatief denken of perfectionisme zijn eigenschappen die de kans op het ontstaan van een depressie vergroten.
Depressies komen vaak voor en brengen veel leed met zich mee. 6% van de volwassen Nederlandse bevolking tot 65 jaar lijdt aan een depressie of heeft daar pas geleden last van gehad. Dit zijn ongeveer 750.000 inwoners.
(Bron: Trimbos-instituut).
Maar waar ligt nou de grens tussen ‘een dipje’ of een depressie? Deze grens is moeilijk te trekken. Herkent u zichzelf in bovenstaande omschrijving of heeft u al een aantal weken last van depressieve klachten en belemmeren deze klachten u in uw dagelijks functioneren?
U kunt dan het beste contact opnemen met uw huisarts.
Waar bent u naar op zoek?