Psychiatrische Intensieve Thuiszorg

Psychiatrische intensieve thuiszorg (PIT) is een vorm van zorg die aansluit op de klinische-, poliklinische- of deeltijdbehandeling.
Deze vorm van zorg is erop gericht de behandeling zoveel mogelijk in de thuissituatie te laten plaatsvinden en werkt daardoor vaak opnamevoorkomend of –verkortend.
Bij deze vorm van behandeling komt een psychiatrisch verpleegkundige bij u thuis om praktische en ondersteunende begeleiding te bieden. De verantwoordelijkheid voor de behandeling ligt uiteraard bij een psychiater, waarmee u regelmatig gesprekken heeft. Ook de PIT-verpleegkundige overlegt regelmatig met de psychiater over de begeleiding die het meest bij u past.

PIT-zorg kan gericht zijn op verschillende doelen, onder andere:

  • het aanbieden van structuur en het samen zoeken naar een passende daginvulling
  • het inzetten en organiseren van benodigde zorg en/of behandeling
  • het ondersteunen of trainen van vaardigheden op bv. sociaal gebied of financieel gebied
  • begeleiding bieden bij het onderhouden van contacten die voor u belangrijk zijn
  • ondersteuning bij medicatie of het omgaan met een dagprogramma
  • voorlichting over uw ziektebeeld, informatievoorziening voor uw omgeving
Waar bent u naar op zoek?