Psychiatrische Intensieve Thuiszorg na een delier

Een delier komt geregeldvoor, met namebij ouderen. Van alle oudere patiënten die opgenomen worden op de chirurgische of interne afdeling van het algemeen ziekenhuis krijgt gemiddeld 10-40% te maken met een delier.
Wanneer er sprake is van een ernstige vorm van een delier wordt bij deze patiënten meestalde psychiater of de verpleegkundig specialist ziekenhuispsychiatrie in consult gevraagd voor advies. Om het delier te bestrijden wordt er medicatie voorgeschreven. Geregeldgaan deze patiënten al naar huis terwijl de medicatie voor het delier nog niet (volledig) is afgebouwd.
Deze patiënten komen in aanmerking voor de nazorg delier door de psychiatrische intensieve thuiszorg.
Werkwijze
De verpleegkundig specialist ziekenhuispsychiatrie of de psychiater meldt u aan bij de betreffendeverpleegkundige van de psychiatrische intensieve thuiszorg.Dezeverpleegkundige zal vervolgens contact met u opnemen om een afspraak met u te maken. Zij zal u ongeveer twee keer thuis bezoeken. Tijdens het 1e gesprek zal ze uitleg geven over het doel en de inhoud van het nazorgtraject. Ze controleert of er nog symptomen van het delier aanwezig zijn. Indien er nog symptomen aanwezig zijn of wanneer ze twijfelt, zal ze contact opnemen met een psychiater voor overleg. De verpleegkundige zal u vervolgens instructies geven over de eventuele afbouw van uw medicatie.
Tijdens het tweede gesprek controleert de verpleegkundige nogmaals of er nog symptomen aanwezig zijn van het delier. Ook gaat ze na of de afbouw van de medicatie goed is verlopen.
Waar bent u naar op zoek?