Individuele kortdurende behandeling angst- en stemmingsstoornissen

De polikliniek psychiatrie van het Medisch Spectrum Twente biedt kortdurende behandeling aan patiënten matige angst- of stemmingsstoornissen.
Deze behandeling wordt gegeven middels een stapsgewijs protocol, volgens het KOP-model.

Het KOP-model wordt binnen de psychiatrie gezien als het model waarin gewerkt wordt aan matige angst- en stemmingsproblematiek. Het model is wetenschappelijk onderbouwd. Voor zorgverzekeraar Achmea worden organisaties die met deze methode werken gecontracteerd met het MIRRO-keurmerk wat het Medisch Spectrum Twente heeft aangevraagd.

“Meneer Aalbers was ‘op’. Hij was in zijn werk vastgelopen en ook thuis leek hij de controle te verliezen. Hij was niet meer de vader die hij wilde zijn. Hij wilde graag klaarstaan voor zijn collega’s en voor de patiënten, maar alles glipte hem uit zijn handen. Hij sliep niet meer, was moe en vaak dreigde hij in huilen uit te barsten.”

 

Het KOP-model beschouwt uw probleem of uw klacht als een wisselwerking tussen uw omstandigheden en de persoonlijke stijl waarmee u reageert op die omstandigheden.
Als uitgangspunt wordt genomen dat we niet altijd snel wat kunnen doen aan de omstandigheden waarin u zich bevindt. Daarom richten we ons in dit model op uw persoonlijke stijl, uw draagkracht om om te gaan met de situatie en de klachten. Daar kunnen we immers wel mee aan de slag.
In de behandeling gaat de therapeut samen met u :
• Op zoek naar de samenhang tussen klachten, omstandigheden en persoonlijke stijl;
• Na of de persoonlijke manier van reageren passend is of moet worden aangepast, en hoe dat het beste kan gebeuren.
• Daarnaast gaan we samen met u kijken naar mogelijke manieren om de omstandigheden, waar mogelijk, te verlichten.
• Tot slot gaan we samen een terugvalpreventieplan maken.
De gesprekken begonnen met een verkenning van zijn klachten. Voorop stonden wanhoop en ongeloof, hij herkende zichzelf niet op deze manier. Hij had zichzelf niet meer in de hand, had last van huilbuien, sliep slecht en had eigenlijk nergens meer zin in.
Er werd ookgesproken over mogelijke oorzaken waarom het momenteel tegen zit. Bij meneer Aalbers waren er in korte tijd 3 tegenslagen geweest: zijn vader was recent overleden, zijn vrouw bleek een chronische ziekte te hebben die veel zorg vereist en hij was zelf van baan veranderd wat de nodige vraagtekens opriep.
In de gesprekken kwam naar voren dat meneer Aalbers de persoonlijke eigenschappen ‘zorgzaam naar anderen’ en ‘dienstbaar zijn’ belangrijk vond in het leven. Hij is een persoon die snel voor anderen klaar staat en problemen vlot op wil lossen. Ook binnen zijn werk lost hij veel zaken op voor andere collega’s als hij gevraagd wordt om mee te denken.
Binnen de behandeling die bestaat uit 8 stappen wordt in eerste instantie gekeken naar de samenhang tussen de 3 factoren: klachten, omstandigheden en persoonlijke stijl. Nadat in samenspraak met u is besloten aan welke doelen er gewerkt gaat worden gaan we aan de slag met uw behandeling. Eerst wordt er gekeken of we invloed kunnen hebben op de omstandigheden. Verder wordt er gekeken in hoeverre uw persoonlijke eigenschappen passend zijn om met de huidige situatie en klachten om te gaan. Als dit niet passend blijkt te zijn gaan we samen kijken hoe u uw gedrag kunt aanpassen om beter te leren omgaan met uw klachten.
Bij meneer Aalbers is de volgende samenhang beschreven:
Klacht = wanhoop, huilbuien, moe
Omstandigheden = verandering baan, overlijden vader, ziekte vrouw
Persoonlijke stijl = zorgzaam, dienstbaar zijn, hoge eisen stellen aan zichzelf.
Het accent in de behandeling bij meneer Aalbers lag in de factor ‘P’. Hij ging aan de slag om zijn meegaande stijl en de neiging om zichzelf niet goed genoeg te vinden, te ontwikkelen tot een wat actievere en meer assertieve stijl.
Deze behandeling wordt gegeven door een psychiatrisch verpleegkundige, getraind in de cognitieve gedragstherapie in samenwerking met de psychiater en bestaat uit 8 tot 12 sessies van 45 minuten. Er wordt van u een actieve inzet verwacht. Tussen de sessies door oefent u met herkenning van belastende situaties, gedragsveranderingen, zelfreflectie en observatie van anderen.
De huisarts kan u rechtstreeks doorverwijzen voor de kortdurende behandeling van angst- of stemmingsklachten. De behandeling wordt vergoed door uw ziektekostenverzekeraar en valt onder de basis-GGZ.

 

Waar bent u naar op zoek?