Deeltijdbehandeling

Deeltijdbehandeling is een groepsbehandeling binnen het Psycho Medisch Centrum. De behandelgroep bestaat uit maximaal negen deelnemers.

Tijdens deze behandeling werkt u in een samengesteld programma aan uw persoonlijke doelen die in relatie staan met uw problemen. Het behandelteam bestaat uit:

 • psychiater (hoofdbehandelaar);
 • verpleegkundige;
 • psycholoog;
 • maatschappelijk werker;
 • psychomotorisch therapeut;
 • activiteitentherapeut.

Intake
Voordat u gaat deelnemen, doen we een intake met u, de psychiater en een verpleegkundige. Tijdens de intake stellen we het behandelplan op. We bespreken de doelen en het aantal dagen dat u behandeld gaat worden.

Doelen van de behandeling
De doelen kunnen zijn:

 • Het vergroten van inzicht in de relatie tussen psychisch en lichamelijk functioneren
 • Het verbeteren van de algemene conditie en de dagstructuur
 • Herstel van dag- en nachtritme
 • Het verminderen van in stand houdende factoren die in relatie staan tot uw lichamelijke klachten
 • Aanleren van ontspannende activiteiten
 • Herkennen en erkennen van de eigen grenzen en die van de ander
 • Terugkeer in het maatschappelijk functioneren
 • Inzicht krijgen in het eigen psychisch functioneren
 • Inzicht krijgen in de relatie tussen psychisch en lichamelijk functioneren
 • Het verminderen van in stand houdende factoren die in relatie staan tot uw lichamelijke klachten
 • Meer naar tevredenheid functioneren in sociale contacten en in de maatschappij
 • Aanleren van ontspanningsvaardigheden en activiteiten
 • Herkennen en erkennen van eigen grenzen
 • Functioneren ondanks beperkingen
 • Grenshantering gekoppeld aan dagplanning
 • Grenshantering in sociaal functioneren

Praktische informatie

 • De deeltijdbehandeling wordt aangeboden op afdeling B43.
 • Contact opnemen? We zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag op telefoonnummer 053-4872860.
Waar bent u naar op zoek?