De bestralingsdeskundigen op het toestel vergelijken deze foto’s met de foto’s die op de CT-scan zijn gemaakt. De foto’s worden met behulp van een computer over elkaar gelegd. Indien nodig wordt er een correctie uitgevoerd in de hoogte, de lengte en de breedte. Deze correctie wordt via de computer doorgestuurd naar de behandeltafel waarop de patiënt ligt. De patiënt zal de behandeltafel dan in de 3 bovengenoemde richtingen voelen bewegen. Het maken en bekijken van deze foto’s en het uitvoeren van de eventuele correctie neemt iedere dag ongeveer 5 minuten in beslag.

Ook worden er een aantal keren tijdens de behandelingsserie nog controle foto’s na de bestraling gemaakt. Deze foto’s worden vergeleken met de foto’s van de CT-scan. Dit wordt gedaan om te controleren of de ligging van de patiënt na de bestraling nog gelijk is aan de beginsituatie.