Cognitieve gedragstherapie (CGT)

Cognitieve gedragstherapie is een vorm van psychotherapie, die gericht is op het veranderen van gedachten (cognities), gevoel (emoties) en gedrag. Gedachten zijn heel bepalend voor ons gevoel en gedrag. Ze komen vaak automatisch naar boven en lijken heel logisch en normaal. Maar sommige gedachten kunnen maken dat u in bepaalde situaties meer negatieve emoties ervaart dan nodig is. Of dat u dingen doet die eigenlijk niet helpen bij het bereiken van wat voor u belangrijk is in uw leven. Bijvoorbeeld: negatieve of zorgelijke gedachten leiden tot een bang of bedroefd gevoel en dit kan maken dat iemand situaties uit de weg gaat en zich terugtrekt. Juist als u te maken heeft met een ziekte of lichamelijke klachten is het belangrijk om uit te zoeken, welke gedachten u helpen of juist belemmeren. Door belemmerende gedachten ‘onder de loep te nemen’ kunt u leren er een meer realistisch en helpend alternatief voor in de plaats te zetten. Oefenen met deze nieuwe gedachten heeft een positieve invloed op uw gevoelens en gedrag.

Nieuw gedrag

Ook oefent u binnen cognitieve gedragstherapie met nieuw gedrag, door dingen anders aan te pakken. Bijvoorbeeld vaker uw grenzen aangeven of volgens een vast plan aan uw gezondheid en zelfvertrouwen werken, ook als u een zware dag heeft. Dit voelt vaak op de korte termijn nog niet meteen zo positief. Maar op lange termijn helpt het oefenen met nieuw, beter passend gedrag om u beter te voelen en te werken aan doelen die voor u belangrijk zijn.

Waar bent u naar op zoek?