Immunotherapie

De behandelstappen

Over immunotherapie

Wat is immunotherapie en wanneer is het nodig?

Voor de behandeling

Wat gebeurt er voordat u start met immunotherapie?

Tijdens de behandeling

De kuur en bijwerkingen

Na de behandeling

Nacontroles en resultaten van immunotherapie

Het team en contact

Uw behandelteam en vaste contactpersoon

Wat is Immunotherapie?

Immunotherapie is een behandeling bij kanker. Bij deze behandeling wordt het eigen immuunsysteem van de patiënt gebruikt om de kankercellen aan te vallen. Met bepaalde medicijnen wordt het eigen immuunsysteem ondersteund of extra actief gemaakt tegen de kankercellen.
Het doel van immunotherapie is kankercellen en uitzaaiingen te laten stoppen met groeien, kleiner te maken of te laten verdwijnen.

Wanneer immunotherapie?

Voor welke patiënten immunotherapie goed werkt, hangt vooral af van het type kanker. Het ene type is gevoeliger voor het immuunsysteem dan het andere. Bij veel DNA-schade* worden kankercellen beter herkend door het immuunsysteem. Dit is vaak het geval bij bijvoorbeeld melanoom, longkanker en erfelijke darmkanker.

Patiënten worden vooraf in het ziekenhuis beoordeeld of ze in aanmerking komen voor de behandeling.

*DNA Schade:
In het DNA zit het erfelijk materiaal opgeslagen. Als dit DNA beschadigd raakt (bijvoorbeeld door roken of door UV straling) kan dat gevolgen hebben voor bepaalde lichamelijke functies, zoals de stofwisseling. Veel van die beschadigingen kunnen leiden tot verandering in de cellen en daarmee de ziekte kanker veroorzaken. Het immuunsysteem is eigenlijk een soort DNA-hersteller. Hoe meer DNA schade er is, hoe beter het immuunsysteem de veranderingen herkent en kan herstellen.

Melanoom (een agressieve vorm van huidkanker) is een bekende kankersoort die soms spontaan aangevallen wordt door het immuunsysteem.

In 2012 zijn 14 ziekenhuizen in Nederland aangewezen die patienten met uitgezaaid melanoom mogen behandelen met o.a. immunotherapie . MST is één van die 14 ziekenhuizen die als eerste mochten starten met immunotherapie. Hierdoor is sinds 2012 de kennis en ervaring in de behandeling met immunotherapie bij kanker, enorm gegroeid in ons centrum.

Immunotherapie is een belangrijk onderdeel geworden in de behandeling van het niet-kleincellig longkanker, de meest voorkomende vorm van longkanker.

Bij longkanker wordt de immunotherapie soms gecombineerd met chemotherapie, radiotherapie en/of chirurgie, afhankelijk van de mate waarin de ziekte gevorderd is (stadium).

Voor deze behandeling bij longkanker kunnen patienten in Medisch Spectrum Twente terecht

Wanneer kanker in de nier te uitgebreid is voor een operatie of is uitgezaaid, kan er een behandeling volgen met medicijnen. In het algemeen is nierkanker niet gevoelig voor chemotherapie. Immunotherapie kan worden gegeven aan patiënten met een vergevorderde of uitgezaaide nierkanker. De therapie is gericht op zo lang mogelijk controleren van de ziekte en niet op het genezen ervan.

Binnen de hematologie (kanker in het bloed, beenmerg of lymfeklieren) is al zeer lange tijd uitgebreide ervaring opgedaan met immunotherapie en dus ook met behandeling van de bijwerkingen (toxiciteit). Behandeling met immunotherapie is het probleem niet, die zitten meer in de behandeling van uitzaaiingen en bijwerkingen.

Binnen de hematologie is veel kennis en er is nauwe samenwerking en communicatie binnen dit team. Patiënten met complicaties of bijwerkingen worden altijd heel snel gezien op een spreekuur, dagbehandeling of op een verpleegafdeling. Het regelen van consulten door andere specialisten om te helpen de complicaties te behandelen, gaat altijd heel snel.

De ervaring heeft ons geleerd dat concentratie van deze kennis bij één of twee dokters bijdraagt aan de ervaring van deze twee dokters, iets dat bij uitstek in de hematologie aan de orde is.

Het Oncologisch Centrum MST

In het Oncologisch Centrum MST werken wij aan de beste zorg voor patiënten met kanker. Alle specialismen die betrokken zijn bij onderzoek, begeleiding en behandeling combineren hun kennis en kracht om u zo goed mogelijk te begeleiden. Wij werken als Oncologisch Centrum heel nauw samen met partners in de regio en met kenniscentra in heel Nederland en daarbuiten.

In de grote regio Oost-Nederland bieden wij oncologische topzorg voor de meest voorkomende kankersoorten. Door intensieve samenwerking binnen MST en met onze samenwerkingspartners kunt u bij ons rekenen op goede specialistische zorg.

Meer over het Oncologisch Centrum

Waar bent u naar op zoek?