Oncologisch Centrum

In het Oncologisch Centrum werken wij met passie, aandacht en daadkracht aan de beste zorg voor patiënten met kanker. Alle specialismen die betrokken zijn bij onderzoek, begeleiding en behandeling combineren hun kennis en kracht om u zo goed mogelijk te begeleiden. Wij werken als Oncologisch Centrum heel nauw samen met partners in de regio en met kenniscentra in heel Nederland en daarbuiten.

In de grote regio Oost-Nederland bieden wij oncologische topzorg voor de meest voorkomende kankersoorten. Door intensieve samenwerking binnen MST en met onze samenwerkingspartners kunt u bij ons rekenen op goede specialistische zorg.

Het coronavirus en de behandeling van kanker

Het coronavirus (SARS-CoV-2) is nog steeds aanwezig in Nederland. Als een patiënt met kanker het virus krijgt, kan deze zieker worden dan een gezond persoon. Wij doen er alles aan om onze patiënten zo goed en veilig mogelijk door deze periode heen te helpen. U leest hier meer over in deze informatiebrief.

Samenwerking

Wij werken intensief samen met de andere ziekenhuizen uit Twente en de Achterhoek om u goede specialistische zorg bij kanker te geven. Hierdoor kunnen wij kennis en ervaring bundelen. In het kader van Wereldkankerdag hebben MST, Deventer Ziekenhuis en ZGT een gezamenlijk e-magazine over de oncologie in de regio gelanceerd. In dit magazine lees je over deze samenwerking en hoe mensen met kanker en hun naasten hierbij zijn gebaat. Bekijk het magazine.

Dichtbij huis

Als u ziek bent, is het prettig als u de meest specialistische zorg bij u in de buurt heeft. Voor u, voor de mensen om u heen, maar ook voor uw huisarts. U kunt als u bijvoorbeeld in Almelo woont, op deze manier ook gewoon gebruik maken van de specialistische kennis uit Enschede. En andersom.

Hoge eisen aan onze zorg

  • Wij maken het behandelplan tijdens multidisciplinaire overleggen (meerdere specialisten zijn aanwezig),
  • Onze behandelingen zijn altijd gebaseerd op de laatste medische inzichten; wij nemen deel aan nationaal en internationaal wetenschappelijk onderzoek,
  • Onze behandelingen voldoen aan alle eisen en kwaliteitsnormen van topzorg. Alle ziekenhuizen onder het Oncologisch Centrum beschikken over diverse kwaliteitskeurmerken op het gebied van oncologische zorg.

Behandelmogelijkheden

De behandelmogelijkheden van de patiënten wordt besproken tijdens het multidisciplinair overleg tussen de verschillende specialisten. Bij de behandeling van kanker kunnen verschillende doelen worden onderscheiden.

  • Curatieve behandeling: behandeling gericht op genezing. Een curatieve behandeling kan bestaan uit bijvoorbeeld een operatie, een bestraling of chemotherapie of een combinatie van deze,
  • Adjuvante behandeling: dit is een aanvullende behandeling op bijvoorbeeld een operatie of bestraling en wordt gegeven om zeer kleine onzichtbare uitzaaiingen te vernietigen. Behandeling gericht op het vergroten van de kans op genezing,
  • Neo-adjuvante behandeling: Deze behandeling wordt gegeven voor de plaatselijke behandeling met bestraling en/of operatie. De bedoeling is dat de tumor beter behandelbaar wordt en eventueel uitzaaiingen elders in het lichaam te vernietigen,
  • Palliatieve zorg: als de ziekte niet meer genezend kan worden behandeld is een palliatieve zorg mogelijk. Deze behandeling is gericht op het remmen van de ziekte en/of verminderen van de klachten.
Waar bent u naar op zoek?