Oncologisch Centrum

In MST kunt u terecht voor de behandeling van bijna alle soorten kanker. Wij bieden zowel zorg en behandeling aan patiënten die een veelvoorkomende kankervariant hebben. Daarnaast zijn we gespecialiseerd in complexe en meer weinig voorkomende kankersoorten. Omdat wij beschikken over een afdeling radiotherapie, kunt u bij ons terecht voor het volledige behandeltraject.
Wij zijn gevestigd in Oost-Nederland, maar zien vanwege onze expertise patiënten uit alle delen van Nederland. Ook u bent van harte welkom om kennis te maken met onze topklinische kankerzorg.

Kern van onze oncologische zorg:
• Wij zien onze patiënten als partners
• Wij maken deel uit van oncologische netwerken om topzorg te kunnen bieden
• Wij brengen onze kwaliteit in beeld en verbeteren daar waar nodig
• Wij investeren in onderzoek, onderwijs en innovatie

Het coronavirus en de behandeling van kanker

Het coronavirus (SARS-CoV-2) is nog steeds aanwezig in Nederland. Als een patiënt met kanker het virus krijgt, kan deze zieker worden dan een gezond persoon. Wij doen er alles aan om onze patiënten zo goed en veilig mogelijk door deze periode heen te helpen. U leest hier meer over in deze informatiebrief.

Multidisciplinaire samenwerking

In MST werken mensen met passie, aandacht en daadkracht aan de beste zorg voor patiënten met kanker. Onze medisch-specialisten, verpleegkundigen en medewerkers van verschillende poliklinieken en afdelingen werken nauw samen om deze complexe en multidisciplinaire zorg te bieden. Wij zien de patiënt als mens, met eigen wensen en behoeftes. Daarom stemmen we af met onze patiënten om passende zorg en behandeling te geven.

Klantbeloftes

Wanneer u oncologische zorg nodig heeft, kunt u erop vertrouwen dat MST:
• De zorg afstemt op uw persoonlijke situatie
• U goed informeert over uw situatie en de onderzoeken en behandelingen die u ondergaat
• U betrekt bij keuzes rondom onderzoek en behandeling
• U een casemanager toewijst, die uw aanspreekpunt zal zijn tijdens het behandelproces

Casemanager

Op het moment dat u start met een behandeling in verband met kanker, krijgt u te maken met verschillende medisch-specialisten en zorgprofessionals. De casemanager is vanaf dat moment uw aanspreekpunt. Zij weet welke specialisten bij uw behandeling betrokken zijn en bewaakt en coördineert het behandelproces. Ook staat zij voor u klaar als u vragen heeft over uw ziekte of behoefte heeft aan een luisterend oor.

Van uw casemanager mag u verwachten dat zij:
• U begeleidt tijdens het behandelproces
• U een luisterend oor biedt en vraagbaak is
• U informeert over onderzoeken en behandelingen en de gevolgen voor uw dagelijks leven
• U informeert over patiëntenverenigingen, hulpmiddelen en eventuele vergoedingen

Samenwerking andere ziekenhuizen

Vanwege onze expertise zien wij veel patiënten van ziekenhuizen uit de regio. Omdat wij het belangrijk vinden passende zorg dichtbij de patiënt te organiseren, werken wij nauw samen met deze regionale ziekenhuizen.
Daarnaast werken we met de academische ziekenhuizen in Nederland intensief samen vanwege hun specifieke expertise op het gebied van kanker.

Organisatie van zorg

De uitvoering van oncologische zorg vindt plaats waar we de juiste expertise kunnen bieden. Een groot deel van onze medewerkers en afdelingen is hierbij betrokken. Voor u als patiënt betekent dit dat afspraken plaatsvinden op verschillende afdelingen in ons ziekenhuis.
Onze zorgprofessionals werken binnen hun eigen specialisme, maar stemmen regelmatig af met andere betrokken specialismen om u de beste zorg te kunnen bieden. Wij stemmen af op drie niveaus:
• Individuele patiënt: onze professionals bepalen de voor u best passende behandeling in een multidisciplinair overleg
• Oncologische aandoening: onze professionals volgen per tumorsoort landelijke en internationale ontwikkelingen en meten en verbeteren de kwaliteit van zorg en behandeling
• Organisatieniveau: het Oncologisch Centrum geeft sturing aan de oncologische zorg die MST-breed wordt geboden.

Waar bent u naar op zoek?