Uitbehandeld, maar niet uitgepraat

Als kanker niet meer te genezen is, staan patiënten er regelmatig alleen voor. Bijna iedereen vindt gesprekken in de laatste levensfase en over het sterven moeilijk. Patiënten, hun naasten en zorgprofessionals blijven daardoor vaak langer dan nodig in de ‘behandelmodus’ zitten. Door te blijven spreken over de (on)mogelijkheden van de behandeling van kanker, wordt het échte gesprek dikwijls onvoldoende of te laat gevoerd. Nog te vaak is er een taboe op het spreken over het levenseinde.

Hiervoor vraagt NFK, de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties aandacht. Met een oproep om er bewust te zijn voor een ander. Met praktische handvatten om goed om te gaan met dit beladen onderwerp (zie:www.uitbehandeldmaarnietuitgepraat.nl).

Kwaliteit van leven voor patiënten
De patiënt wordt vaak op zichzelf terug geworpen en zoekt naar houvast, bij zichzelf en bij anderen. Angst om los te laten wordt vaak niet benoemd, waardoor een patiënt toch kiest voor dat kleine percentage hoop of die paar maanden levensverlenging, terwijl de kwaliteit van leven erg achteruit gaat. Voor de patiënt geldt het advies: denk wat belangrijk is voor het eigen leven en vraag naasten en zorgprofessionals hierbij te ondersteunen.

Hulp van naasten
Voor de omgeving gaan emoties een grote rol spelen, waarbij deze variëren van vaak onterechte strijdlust (opgeven is geen optie) tot angst en vermijding om het taboeonderwerp van sterven aan te snijden. Ook zijn er de verschillende verwachtingen en wensen die men kan hebben: de een wil vechten voor het leven en de ander wil zich voorbereiden op de dood. Het advies hier is: bespreek met elkaar wat belangrijk is in de tijd die je nog met elkaar kunt delen.

Zorgprofessionals
Eerder beginnen met palliatieve zorg leidt vaak tot een beter resterend leven. Proactief palliatief handelen betekent meer doen aan symptoombestrijding, psychosociale zorg en ondersteuning bij besluitvorming rond het levenseinde. Het is belangrijk dat zorgprofessionals op hun eigen handelen reflecteren en tijdig doorverwijzen naar een gespecialiseerde collega voor de palliatieve zorg. Het geven van onterechte hoop helpt de patiënt niet. Belangrijk is het bespreken van de behoefte van de patiënt aan wat hij of zij wil in het nog resterende leven. Het zorgaanbod moet daarop worden afgestemd.

Netwerken Palliatieve Zorg Twente
Een Netwerk Palliatieve Zorg is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders in een bepaalde regio. Een netwerk heeft als doel de zorg voor mensen in de laatste levensfase zo goed mogelijk te organiseren. Door samen te werken, willen zorgaanbieders de kwaliteit van zorgverlening en de toegankelijkheid van zorg in de regio verbeteren. In Twente werken drie Netwerken samen.

Wat willen de Netwerken bereiken?
Een belangrijk doel van de Netwerken is het verbeteren van de palliatieve zorgverlening door de onderlinge samenwerking tussen de diverse zorgplekken te bevorderen en de zorgverleners te ondersteunen, zodat zij tegemoet kunnen komen aan de behoeften van de patiënt en diens naasten. Het streven is om een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg te bieden.

Altijd het laatste nieuws over Netwerken Palliatieve Zorg Twente
Periodiek geven de Netwerken Palliatieve Zorg Twente een nieuwsbrief uit met o.a. informatie over informatiebijeenkomsten, lezingen, cursussen en tips.

Bekijk de nieuwsbrieven online of meld u aan om de nieuwsbrief in uw mailbox te ontvangen: Ga hiervoor naar de website van de Netwerken Palliatieve Zorg Twente

Waar bent u naar op zoek?