Casemanagers

Als u geconfronteerd wordt met de diagnose kanker, brengt dit veel vragen en onzekerheden met zich mee. U krijgt veel te verwerken en dat geldt ook voor uw naasten. Het is begrijpelijk dat u en uw naasten de behoefte hebben om hierover te praten met een zorgverlener.

U gaat mogelijk een behandeltraject volgen in verband met kanker, waarbij u te maken krijgt met verschillende disciplines. Dan is het voor u en uw naasten prettig, dat u één aanspreekpunt hebt gedurende het gehele behandelingsproces, die het proces voor u bewaakt en coördineert en bij wie u terecht kunt met vragen.

De casemanager, uw aanspreekpunt in het behandelingsproces, houdt voor u het overzicht over het behandelproces en weet welke medisch specialisten bij u als patiënt betrokken zijn.

Wat doet de casemanager voor u?

De casemanager is uw aanspreekpersoon en gesprekspartner voor vragen over uw ziekte, onduidelijkheden in het behandelproces en behandeling(en) en zij begeleidt u en uw naasten gedurende het gehele behandelproces. De casemanager geeft mondeling en schriftelijk informatie over behandelingen en onderzoeken en de gevolgen hiervan voor uw dagelijks leven. Als dat nodig is kan zij informatie verduidelijken die u van uw arts heeft gekregen. Zij kan u ook informeren over patiëntenverenigingen en hun activiteiten, hulpmiddelen en eventuele vergoedingen.

Praten over gevoelens en emoties bij kanker is vaak niet makkelijk. Wel wordt dit als heel belangrijk ervaren. De casemanager biedt u ondersteuning bij de verwerking van de diagnose kanker en zij is uw gids gedurende het behandelproces.

Hoe komt u in contact met de casemanager?

Uw behandelend arts brengt u in contact met uw casemanager. Tijdens het eerste gesprek bespreekt uw casemanager met u hoe u haar kunt bereiken tijdens kantooruren en hoe de bereikbaarheid van andere zorgverleners tijdens het behandelproces is geregeld. U krijgt van uw casemanager een visitekaartje met contactgegevens.

Casemanagers in beeld

Waar bent u naar op zoek?