Immunotherapie

De behandelstappen

Over immunotherapie

Wat is immunotherapie en wanneer is het nodig?

Voor de behandeling

Wat gebeurt er voordat u start met immunotherapie?

Tijdens de behandeling

De kuur en bijwerkingen

Na de behandeling

Nacontroles en resultaten van immunotherapie

Het team en contact

Uw behandelteam en vaste contactpersoon

Welke voorbereidingen kunt u treffen?

Als u in aanmerking komt voor immunotherapie kunt u de volgende voorbereidingen treffen:

  • Vraag iemand mee als u het spreekuur bezoekt. Dit is prettig voor u, omdat u diverse gesprekken met de specialist, de verpleegkundig specialist of de casemanager heeft. Degene die meegaat, kan met u meedenken en u heeft iemand om van gedachten te wisselen na een gesprek met uw arts.
  • Als u nog rookt, is dit een goed moment om te stoppen. In een goede conditie en met een gezonde leefstijl bent u beter opgewassen tegen eventuele complicaties.
  • Blijf bewegen, eet gezond en goed. Dat is goed voor uw herstel.
  • Regel zaken op uw werk, want gedurende deze behandeling zullen er mogelijk periodes zijn dat u tijd nodig heeft om te herstellen en u uw werk niet of in aangepaste vorm kunt voortzetten.
  • Schrijf voorafgaand aan het ziekenhuisbezoek uw vragen op, zodat u niets vergeet.
  • Lees de patiënteninformatie die u heeft ontvangen van uw arts of verpleegkundig specialist / casemanager. Mocht u deze nog niet hebben ontvangen, vraagt u daar dan gerust om.
  • U kunt lid worden van de patiëntenvereniging Stichting Melanoom, Longkanker Nederland, HEMATON of NFK

Uw gezondheid

Voorafgaand aan iedere kuur zal uw arts of verpleegkundig specialist eerst uw bloedwaardes laten bepalen. Dit gebeurt om te kijken of er bijwerkingen zijn ontstaan en om te beslissen of de volgende kuur kan worden gegeven of uitgesteld moet worden. Ook is het belangrijk om te onderzoeken of de behandeling wel effect heeft.

Van uw arts of verpleegkundig specialist / casemanager krijgt u alle informatie die u nodig heeft over de behandeling. U kunt in gezamenlijk overleg beslissingen nemen.

gezond-blijven_1

Psychosociale begeleiding

De diagnose kanker kan vele vragen en emoties oproepen. Zowel voor uzelf als voor uw familie en naasten is het een spannende tijd. De vragen en emoties over het omgaan met deze veranderde situatie, kunnen gevolgen hebben voor uw dagelijks functioneren.

De specialisten en verpleegkundigen ondersteunen u zo veel mogelijk. Er zal regelmatig met u gesproken worden en geïnformeerd worden naar de impact van de diagnose en de behandeling, om een beeld te krijgen waar uw behoefte op dat moment ligt. Indien nodig kunt u (altijd in onderling overleg) verwezen worden naar een specifieke hulpverlener.

Het expertteam

Iedere patiënt die in MST behandeld wordt met immunotherapie, wordt voor en tijdens de behandeling besproken in het expertteam. Vaak zijn er externe specialisten uit academische ziekenhuizen betrokken bij deze expertteams. Hierin zitten alle artsen die zich hebben gespecialiseerd in deze behandeling van bijwerkingen. Zij beoordelen gezamenlijk alle onderzoeken die zijn gedaan, hoe de behandeling verloopt en eventuele bijwerkingen. Uw eigen specialist bespreekt de resultaten van dit overleg verder met u.

Waar bent u naar op zoek?