Klinische behandeling Diëtetiek

Bij sommige ziekten kan een dieet een onderdeel van de behandeling zijn. In dat geval verwijst uw behandelend medisch specialist u door naar een diëtist. Zij komt dan bij u langs. De diëtisten van Medisch Spectrum hebben ieder een eigen specialisatie.

Hoe gaat de diëtist te werk?

De diëtist geeft u voedings- en dieetadviezen en/of stelt in overleg met u een behandelplan op. U ontvangt eventueel een schriftelijk advies of een brochure. De diëtist rapporteert het advies/ behandelplan aan:

  • uw behandelend medisch specialist;
  • de verpleegkundige(n);
  • roomservicemedewerker;
  • eventuele overige behandelaars.

Gedurende de opname krijgt u begeleiding van de diëtist in het ziekenhuis. Als het nodig is, wordt het behandelplan bijgesteld. Als u naar huis mag, bespreekt de diëtist hoe u de adviezen thuis kunt voortzetten. Bij bepaalde specialismen krijgt u indien nodig een vervolgafspraak op de polikliniek (zie ook poliklinische behandeling). Anders wordt u doorverwezen naar de diëtist in de eerste lijn.

Als u bent opgenomen in een verpleeg- of verzorgingshuis, stuurt de diëtist een overdracht naar de diëtist van het verpleeg-/verzorgingshuis. Voor vragen kunt u terecht bij ons secretariaat: 053 – 487 29 20.

Screenen op ondervoeding

Lees hier over screenen op ondervoeding.

Waar bent u naar op zoek?