Oogdopje

Tijdens de behandeling krijgt u een oogdopje op uw oog. Dit oogdopje is een soort contactlens. Een van de verscheidene soorten die ter beschikking is om te laseren. Deze heet de ‘Goldmann drie spiegelcontactglas’. De spiegels die erin zitten geven de dokter de mogelijkheid om verschillende delen van het netvlies te bekijken. Hoe kleiner de spiegel, hoe meer naar buiten (perifeer).
de arts kan uw netvlies dan goed bekijken

Waar bent u naar op zoek?