Leefregels na een Caldwell-Luc methode

Niesbuien
De tampons die na de operatie in uw neus zitten, kunnen niesbuien veroorzaken. Probeer een niesbui zoveel mogelijk te onderdrukken. Lukt dat niet, nies dan met open mond zodat er zo min mogelijk druk op de neus komt te staan. Krijgt u na ontslag uit het ziekenhuis last van niesbuien, neemt u dan contact met ons op.

(Pijn)klachten
Het kan zijn dat u roodgekleurd snot uit de neus verliest of slijm in de keel krijgt. Dit is normaal.
Bij pijn of ongemak mag u paracetamol 500 mg gebruiken, tot een maximum van 8 tabletten per dag.

Spoelen
De eerste week na de operatie moet u na het eten uw mond spoelen met lauw water. Dit is om te voorkomen dat u infecties krijgt.

Wat mag u niet doen?
De eerste week mag u niet:

  • te warm douchen;
  • te warm eten of drinken;
  • in de volle zon of onder de zonnebank;
  • naar de sauna.

De eerste twee weken moet u druk op de neus vermijden. Zorg er daarom voor dat u niet voorover bukt, perst of de neus snuit.
De komende maand mag u niet deelnemen aan actieve sporten (balsporten, vechtsporten, en dergelijke) en niet zwemmen in binnen- of buitenbad.

Complicaties
Zoals bij iedere operatie, kunnen ook bij een Caldwell-Luc operatie complicaties optreden. Gelukkig komen deze niet vaak voor en kunnen ze meestal verholpen of behandeld worden. Een mogelijke complicatie is een (na)bloeding. Zo’n bloeding herkent u doordat er helderrood bloed in uw mond komt. Dit is geen reden tot ongerustheid. Wel vragen wij u contact op te nemen met ons ziekenhuis.

Wanneer bent u hersteld?
Als u zich goed voelt, kunt u na twee weken uw werk hervatten.