Welk resultaat kunt u verwachten?

Hierover is niet zonder meer een uitspraak te doen, omdat er verschillende redenen bestaan voor het verrichten van een operatie aan de neusbijholten. Uw arts zal zo zorgvuldig mogelijk proberen in te schatten, hoe groot in uw geval de kans is op afname van de klachten. Ook het risico van complicaties zal hierbij worden meegewogen.

Het kan voorkomen dat na een operatie aan de neusbijholten de klachten niet afnemen of dat de klachten later weer terugkomen. Bij sommige mensen zal dan vaker endoscopische neusbijholtechirurgie plaatsvinden. Indien uitgebreide medicamenteuze therapie en herhaalde endoscopische neusbijholtechirurgie geen effect hebben, wordt in sommige/zeldzame gevallen gekozen voor radicale Denker-chirurgie.