Patiënt educatie programma Parkinson (PEPP)

Dit is een groepsprogramma voor patiënten met de ziekte van Parkinson of parkinsonisme en hun partners. Er wordt uitleg gegeven over de ziekte en over manieren om hiermee om te gaan. Bijvoorbeeld: ‘hoe kan ik actief blijven? Hoe kan ik omgaan met gevoelens van angst of somberheid? Hoe leg ik aan anderen uit wat ik heb?’. Het programma bestaat in totaal uit 8 bijeenkomsten, in aparte groepen voor de patiënten en voor de partners. De ervaring leert dat mensen veel hebben aan de uitleg, maar ook aan het contact met andere patiënten/partners.

Waar bent u naar op zoek?