Psychologische behandeling bij kanker

Kanker is een mogelijk levensbedreigende ziekte die het leven ingrijpend verandert. Iemand die de diagnose kanker krijgt, wordt vaak geconfronteerd met forse angst en onzekerheid. Na een eerste periode van onzekerheid rond de diagnose volgt een vaak zeer belastende behandeling door chemokuren, operaties en/of bestralingen. Veel patiënten geven aan zich voor de behandeling niet ziek te hebben gevoeld, maar dit van de behandeling wel te worden. Soms is er ook al langer sprake geweest van vage klachten, bijvoorbeeld vermoeidheidsklachten, en valt alles ineens op zijn plek. De periode van behandeling is voor patiënt en familie vaak een periode van alle zeilen bijzetten, van overleven. Ook wanneer de behandeling gericht is op herstel (curatieve behandeling), is het na afronding van de behandeling nog niet meteen over: er volgt een vaak lange periode van angstig wachten op controle-uitslagen. Veel patiënten klagen over vermoeidheid en soms over concentratie- en geheugenproblemen. Patiënten, maar ook hun partners en familieleden, moeten leren omgaan met een soms definitief veranderd lichaam.

Wanneer er sprake is van uitzaaiingen en alleen maar palliatief behandeld kan worden, betekent dit voor de patiënt en zijn of haar omgeving dat langzaam maar zeker afscheid zal moeten worden genomen van gezamenlijke plannen en verwachtingen over het leven.

Veel patiënten kunnen met behulp van hun omgeving en van hun artsen en verpleegkundigen hun ziekte goed verwerken. Maar als het omgaan met de diagnose kanker, de behandeling of onzekerheid over de toekomst leidt tot psychische klachten en problemen, kan verwijzing naar de Medisch Psycholoog plaatsvinden. In de behandeling wordt bijvoorbeeld aandacht besteed aan het omgaan met ernstige gevoelens van angst/onzekerheid en somberheid, relatie- of gezinsproblemen of complexe rouw. In een eerste kennismakingsgesprek wordt door de medisch psycholoog samen met de patiënt gekeken of psychologische behandeling gewenst en nodig is.

Waar bent u naar op zoek?