Stomaoperatie

U wordt binnenkort opgenomen voor een stomaoperatie. Bij deze operatie wordt een herstelprogramma toegepast, dit houdt in dat de zorg voor en na de operatie gericht is op een beter herstel.In het herstelprogramma zijn alle factoren die van invloed zijn op het herstel samengebracht. Gebleken is dat het herstel versneld kan worden door:

  • een goede voorlichting, waardoor u minder angstig bent;
  • inname van bepaalde voedingsmiddelen/drank en medicijnen vóór en na de operatie, waardoor u minder gewicht (en daarmee spiermassa en spierkracht) verliest;
  • een zo goed mogelijke pijnstilling, waardoor niet alleen de pijn bestreden wordt, maar ook de nadelige effecten van de pijnstilling (op maag- en darmwerking) minimaal zijn;
  • een zo kort mogelijke periode van bedrust, zodat verlies van spierkracht beperkt wordt.

Voor de stomaoperatie

Om er zeker van te zijn dat u de operatie lichamelijk aan kunt, heeft u een afspraak voor een preoperatieve screening.Tijdens deze afspraak heeft u een gesprek met de anesthesioloog. Deze geeft u uitleg over de narcose en pijnstilling tijdens en na de operatie.

U wordt op de dag van de operatie opgenomen in ons ziekenhuis. Om wondinfecties na de operatie te voorkomen, mag u zich minimaal een week voor de operatie niet meer scheren of op een andere wijze ontharen in het operatiegebied.U mag de dag voor de operatie gewoon eten en drinken. Het is ook van belang dat u dit doet. Een goede voedingstoestand voor de operatie bevordert het herstel nadien.

Tijdens de operatie

Het gedeelte van de dikke darm kan op twee manieren chirurgisch verwijderd worden.De chirurg heeft met u besproken op welke wijze bij u de operatie plaats gaat vinden.

Bij een laparoscopie (kijkoperatie in de buik) maakt de chirurg slechts enkele kleine snedes in plaats van één grote.Eventueel wordt een iets grotere snede gemaakt om een gedeelte van de dikke darm te kunnen verwijderen. Tijdens de operatie wordt de buik opgeblazen met gas. Het opblazen van de buik is nodig om de chirurg een goed zicht te geven op de organen en weefsels in het lichaam.

Soms wordt er voor gekozen om via een ‘open buik’ te opereren. U krijgt dan een snee van net boven het schaambeen tot boven de navel.

Na de stomaoperatie

U komt na de operatie op de uitslaapkamer te liggen. Hier vinden regelmatig controles plaats van hartslag, bloeddruk, wond en stoma. Zodra u situatie stabiel is, wordt u opgehaald door de verpleegkundige van de verpleegafdeling.

Via de link https://youtu.be/XoSjtvt-wqM vindt u een praktisch filmpje ten aanzien van het belang van ademhalingsoefeningen en bewegen na een grote buik operatie.

Complicaties

Zoals bij iedere operatie, kunnen ook bij de stomaoperatie complicaties optreden.Gelukkig komen deze niet vaak voor en kunnen ze meestal verholpen of behandeld worden.Mogelijke complicaties zijn:

  • trombose (bloedstolselvorming);
  • longontsteking;
  • blaasontsteking;
  • wondinfectie;
  • necrose van de stoma
Waar bent u naar op zoek?