Whippleprocedure

Behandeling van alvleesklierkanker is sterk afhankelijk van de positie, de grootte van de tumor en het al dan niet aanwezig zijn van uitzaaiingen. Maar ook uw lichamelijke conditie en uw leeftijd is sterk bepalend voor het behandelbeleid aangezien het een grote, risicovolle operatie betreft.

Als de kanker zich in de alvleesklierkop bevindt, wordt de zogenaamde Whippleprocedure verricht, waarbij de alvleesklierkop met een deel van de galbuis, de hele twaalfvingerige darm en de galblaas worden verwijderd. De maag blijft meestal intact. Daarnaast worden de bij iedereen aanwezige rondom gelegen lymfeklieren meegenomen. Voor het herstel worden drie verbindingen gemaakt tussen maag, resterende galbuis en dunne darm (als alternatief voor de twaalfvingerige darm).

Als de kanker zich in het middendeel of de staart bevindt, volgt er een minder uitgebreide procedure. Het aangedane deel wordt dan volledig verwijderd, vaak samen met de  milt. Er zijn dan geen herstelverbindingen nodig.

Het vervolg van de Whippleprocedure

Na beide procedures wordt onder microscoop de verwijderde delen nagekeken. Na tien dagen is daarvan de uitslag bekend, die u uiteraard zal worden medegedeeld. Het is daarbij van belang om te weten of de verwijderde lymfeklieren kankercellen bevatten. De uiteindelijke levensverwachting, al of niet met nabehandeling met chemotherapie, hangt hiermee samen.

Waar bent u naar op zoek?