Preoperatieve screening

Nadat u met de behandelend arts heeft besproken dat u geopereerd moet worden, brengt u een bezoek aan het Opnameplein voor een vooronderzoek, ofwel de Pre Operatieve Screening (POS). Dit is een polikliniek waar de anesthesiologen de patiënten vóór een operatie zien. U kunt rechtstreeks naar de POS worden doorverwezen of hier op korte termijn een afspraak mee krijgen.

Het opnameplein

Op het opnameplein wordt lichamelijk onderzoek verricht. Daarnaast stelt de anesthesioloog zich op de hoogte van uw medische voorgeschiedenis. De anesthesioloog bekijkt de uitslagen van onderzoeken die in verband met uw operatie zijn gedaan. Mocht hij/zij van mening zijn dat er meer onderzoek nodig is, zoals een bloedonderzoek, dan wordt dit onderzoek nog gedaan. Het is ook mogelijk dat de anesthesioloog een andere specialist inschakelt voor een specifiek onderzoek (bijvoorbeeld een longarts, cardioloog of internist). De anesthesioloog schat door middel van de onderzoeken in welke risico’s aan de operatie en anesthesie verbonden zijn en op welke manier deze kunnen worden beperkt.

Anesthesie

Na de onderzoeken wordt met u besproken welke vormen van anesthesie gebruikt kunnen worden. Ook worden eventuele bijwerkingen besproken. U krijgt een korte uitleg over de anesthesietechniek en welke voorbereidingen nodig zijn. U hoort bijvoorbeeld of u met bepaalde medicijnen moet stoppen voor de operatie en of er voor de behandeling met nieuwe medicijnen gestart moet worden. U kunt hier de anesthesiologiebehandelingen bekijken.

Uw anesthesioloog

De anesthesioloog die u op het Opnameplein spreekt, is niet altijd degene die de anesthesie toedient. U maakt voor de operatie kennis met de anesthesioloog die u de narcose gaat geven. Uiteraard zal deze anesthesioloog respecteren wat met u is afgesproken. Het kan echter voorkomen dat de aanwezige anesthesioloog om medische redenen hiervan wil afwijken. Op het Opnameplein is er, tijdens de openingstijden, altijd de mogelijkheid om een anesthesioloog te spreken. Indien u vragen heeft zal de anesthesioloog deze zo goed mogelijk beantwoorden. De anesthesioloog beseft dat veel patiënten de anesthesie beangstigend vinden; dit is heel begrijpelijk. U hoeft zich niet te schamen eventuele angsten kenbaar te maken. U kunt erop vertrouwen dat de anesthesiologen zeer zorgvuldig te werk gaan. Wanneer na uw bezoek veranderingen optreden in uw gezondheidssituatie of wanneer u nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met het Opnameplein via 053 – 48 730 60.

Verpleegkundig intakegesprek

Aansluitend op het vooronderzoek volgt een gesprek met een verpleegkundige, het ‘intakegesprek’. Tijdens dit gesprek wordt de anamnese afgenomen en wordt u geïnformeerd over de opname en het nazorgtraject. Natuurlijk bent u in de gelegenheid om vragen te stellen.

Waar bent u naar op zoek?